O północy znikają szlabany na fragmencie A4

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

O północy z 30 listopada na 1 grudnia przestają działać kioski poboru opłat i znikają szlabany na państwowych odcinkach A4 i A2.

O godzinie 24 pracownicy obsługi z punktów poboru opłat na państwowych odcinkach autostrad A4 Wrocław-Sośnica i A2 Konin-Stryków wylogują się z systemów i opuszczą punkty obsługi.

W Sośnicy zostaną otwarte cztery skrajne pasy z podniesionymi na stałe szlabanami. Brak szlabanów nie oznacza braku opłaty za przejazd. Wjeżdżając na płatny odcinek autostrady A2 Konin-Stryków lub A4  Wrocław-Sośnica należy pamiętać o uiszczeniu opłaty.

Za przejazd można zapłacić elektronicznie lub kupując bilet na wybranych stacjach benzynowych Orlenu i Lotosu.

Aplikacja

Dla uiszczenia opłaty za przejazd dla pojazdów lekkich Krajowa Administracja Skarbowa poleca bezpłatną aplikację e-TOLL PL BILET - to rozwiązanie, które nie wymaga podawania danych osobowych czy rejestracji w systemie e-TOLL. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu oraz przewidywaną datę i trasę przejazdu. Bilet można kupić z wyprzedzeniem nawet do 60 dni przed planowanym przejazdem. W przypadku zmiany planów - bilet można zwrócić przed planowana datą podróży.

Kontrole wnoszenia opłat za przejazd

Na płatnych odcinkach autostrady A2 Konin-Stryków  lub A4 Wrocław-Sośnica będą prowadzone kontrole wnoszenia opłat. Takie kontrole będą  prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Policji oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli braku ważnego e-biletu autostradowego lub urządzenia GPS przekazującego dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL (aplikacji e-TOLL PL, OBU/ZSL) na kierującego pojazdem zostanie nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego wysokości 500 zł. Mandatem karnym zagrożone jest również działanie kierowcy mające na celu uniemożliwienie właściwego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdu (zakrywanie, ozdabianie, dodawanie dodatkowych znaków itp.).

Wysokość kary zależy od terminu

Do sprawdzania prawidłowości wnoszenia opłat posłużą również urządzenia kontrolne zainstalowane w miejscach wjazdu i wyjazdu z autostrad oraz w pojazdach wykorzystywanych do kontroli poboru opłat drogowych. Za jazdę po państwowych odcinkach A2 i A4 bez wniesienia opłaty za przejazd, na właściciela lub posiadacza bądź użytkownika pojazdu nakładana jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł z terminem płatności 14 dni. Jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania, jej wysokość jest obniżona do 400 zł. Opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego.

W przypadku kontroli realizowanej na drodze, na poczet opłaty dodatkowej może zostać pobrana kaucja, jeśli kierowca mieszka na terenie kraju, który nie jest związany z Polską umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty.

comments powered by Disqus