O „Polskich Metropoliach” na Uniwersytecie Ekonomicznym

Uczestnicy seminarium „Polskie Metropolie” poruszali szereg kwestii związanych z procesem metropolizacji w Polsce. Punktem wyjścia do dyskusji był raport dotyczący kondycji ekonomiczno-finansowej metropolii w naszym kraju.

W poniedziałek 22 maja w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się debata z udziałem naukowców, samorządowców, polityków i ekspertów.

– Miejsce, w którym spotykamy się jest wyjątkowe dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dlatego że tutaj odbywają się wszystkie ważne rozmowy. Tak też traktujemy tę rozmowę. Jest ona ważna z kilku powodów: po pierwsze polskie duże miasta, polskie metropolie to fundament tego, co nazywamy rozwojem gospodarczym, jakością życia, szeroko rozumianym postępem cywilizacyjnym. Energia, kapitały aktywności, coraz częściej skupiają się w wielkich miastach. I z pewnością o tym trzeba rozmawiać na uniwersytecie z udziałem ekspertów, samorządowców, polityków – powiedział rektor uczelni, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

– Drugi istotny powód, dla którego warto tę dyskusję prowadzić, to klimat centralizacji, który od lat obserwujemy w Polsce. Bywa, że to, co jest centralizowane, spotyka się z dużym poziomem nieufności, podejrzliwości, czasem też ze strony rządu. A przecież sukces naszego kraju w dużej mierze bazuje na samorządzie terytorialnym. (…) I wreszcie trzeci powód to autorytet osób, które są dzisiaj z nami. To również potwierdza ważność dzisiejszej debaty – dodał gospodarz Seminarium „Polskie Metropolie”, rektor UEK.

Tematyka seminarium poświęcona była kondycji finansowej obszarów metropolitalnych w Polsce oraz analizie zmian, jakie należy wprowadzić, aby w niedługim czasie polskie miasta mogły znaleźć się na liście światowych metropolii.

Wyzwania dla polityki samorządowej

– Metropolia jest pojęciem raczej nieokreślonym. Mamy również do czynienia z kilkoma jej płaszczyznami. Chcę zwrócić uwagę, że problem metropolizacji polega na rosnącym znaczeniu kryteriów jakościowych - nie każde duże miasto jest metropolią. Nie każde duże miasto ma cechy, które się uzewnętrzniają w przestrzeni szerszej niż strefa lokalna, regionalna czy krajowa, czyli w przestrzeni globalnej – zauważył prof. Grzegorz Gorzelak.

Prelegenci podejmowali szereg zagadnień związanych z raptownym procesem metropolizacji w Polsce, który zaczął się po roku 1989. Podczas seminarium często padało pytanie o skuteczność polityki miejskiej oraz działań samorządowych w naszym kraju.

Wydarzenie koncentrowało się wokół czterech debat. Pierwsza z nich poświęcona była kompetencjom metropolii, druga ich finansom, trzecia dotyczyła obszaró metropolitalnych. Czwarta sesja - główna, stanowiła próbę odpowiedzi na pytanie „Jak awansować do światowej ligi metropolii?”. Poprowadził ją Bogusław Chrabota redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.