Od 20 maja e-hulajnogi na drogach dla rowerów. Ograniczenie prędkości, wieku i parkowania [INFORMATOR]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zanim 1 czerwca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pieszych, duże zmiany obejmą m.in. rolkarzy oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń służących do poruszania się.

Nowe przepisy wchodzą w życie 20 maja i wypełniają istotną lukę w przepisach. Kodeks drogowy nie nadążał zupełnie za szybkim wzrostem popularności takich urządzeń jak hulajnogi, hulajnogi elektryczne, ale także deskorolki elektryczne czy jednokołowce.

Teraz nie będzie już wątpliwości, jak powinniśmy się poruszać danym urządzeniem i pod jakimi warunkami.

W kodeksie drogowym pojawiają się osobne kategorie uczestników ruchu: użytkownicy hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagania ruchu. Co wolno, a czego nie wolno poszczególnym grupom?

Hulajnogi elektryczne

Zasady dotyczące hulajnóg elektrycznych są częściowo zbliżone do tych dotyczących rowerów, choć nie identyczne.

Od 20 maja hulajnogą elektryczną nie mogą poruszać się osoby poniżej 10 roku życia (wyjątkiem jest jazda w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej). Osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy w jednej z kategorii dostępnej dla niepełnoletnich. Powyżej 18 roku życia można jeździć e-hulajnogą bez takich ograniczeń.

Hulajnogi elektryczne powinny się poruszać przede wszystkim po ścieżkach rowerowych lub pasach dla rowerów – jeśli są dostępne, użytkownik ma obowiązek nimi jechać. Na drogę może wyjechać tylko wtedy, jeśli nie ma infrastruktury rowerowej, a dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h. Na chodnik zaś tylko wtedy, jeśli nie ma infrastruktury rowerowej, a dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 30 km/h.

To jeszcze nie koniec. Hulajnogą elektryczną można jechać nie szybciej niż 20 km/h. Jeśli poruszamy się po chodniku, można jechać tylko z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Na chodniku dodatkowo użytkownik hulajnogi ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym i nie może im utrudniać ruchu.

Nie wolno jeździć po spożyciu alkoholu, przewozić drugiej osoby, zwierząt ani ładunku, ciągnąć innych pojazdów czy osób, czepiać się innych pojazdów, jechać po jezdni obok innego użytkownika ani jechać bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy.

Parkowanie według zasad

Uregulowane zostały też kwestie dotyczące parkowania. Standardowo powinniśmy pozostawiać hulajnogi przy stojakach czy w wyznaczonych obszarach (w Krakowie są to tzw. punkty mobilności). Jeśli takiego miejsca nie ma w pobliżu, należy postawić hulajnogę przy krawędzi chodnika oddalonej od jezdni, równolegle do niej. Należy zachować 1,5 m szerokości dla pieszych. Przepisy pozwalają też samorządom egzekwować od operatorów kwestie porządku.

Przy wyprzedzaniu hulajnogi elektrycznej należy zachować metr odstępu. Jej użytkownik jest zobowiązany sygnalizować zamiar skrętu. Obowiązują też inne zasady analogiczne do tych dotyczących rowerzystów: np. te, że kierujący skręcający w drogę poprzeczną ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa użytkownikowi hulajnogi jadącemu na wprost.

Urządzenia transportu osobistego

Kodeks od 20 maja wprowadza pojęcie urządzenia transportu osobistego – to wszystkie napędzane elektrycznie urządzenia (inne niż hulajnoga elektryczna), które nie mają siedzenia ani pedałów, przeznaczone dla jednej osoby – np. wszelkiego rodzaju deskorolki elektryczne czy jednokołowce.

Większość przepisów dotyczących UTO jest analogiczna jak w przypadku opisanych powyżej hulajnóg elektrycznych – tu również obowiązuje limit prędkości 20 km/h, granica wieku 10 lat czy nakaz jazdy drogą dla rowerów.

Ale są też wyjątki – UTO nie może poruszać się po jezdni, nawet po pasie dla rowerów. Jeśli nie ma drogi dla rowerów, użytkownik powinien jechać chodnikiem, ale z ograniczeniami jak w przypadku hulajnóg, czyli ograniczeniem prędkości do prędkości pieszego i ustępując pierwszeństwa.

Urządzenia wspomagające ruch

Kolejną nową kategorią są użytkownicy urządzeń wspomagających ruch – to np. rolki, wrotki, deskorolki, ale też standardowe hulajnogi. W tym przypadku nie obowiązują ograniczenia wiekowe ani dodatkowe uprawnienia.

Takimi urządzeniami można jechać po chodniku lub po drodze dla rowerów, po prawej stronie. Można korzystać z przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Nie można natomiast wjeżdżać na pas rowerowy na jezdni. Nie wolno jeździć po alkoholu, przewozić zwierząt ani ładunków. W strefie zamieszkania użytkownicy UWR ustępują pierwszeństwa pieszym, ale mają pierwszeństwo przed pojazdami.

 

Od 1 czerwca wchodzą natomiast w życie nowe przepisy dotyczące pieszych. Sprawdź szczegóły: