Są już plany placu przed Halą Targową. Jednokierunkowa Grzegórzecka i woonerf przy kamienicach

Wizualizacja fot. ZZM

Na początku grudnia urzędnicy zaprezentowali pomysł na całkowitą zmianę przestrzeni w rejonie Hali Targowej. Teraz ogólne założenia przyjęły już formę szczegółowych rozwiązań, w kilku wariantach.

Przypomnijmy: miasto planuje utworzenie placu Grzegórzeckiego, który obejmowałby okolice Hali Targowej – od ul. Wielopole aż za skrzyżowanie z al. Daszyńskiego. Impulsem do tych zmian są inwestycje kolejowe: z jednej strony budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki, który zgodnie z przewidywaniami będzie obsługiwał dużą liczbę pasażerów, a z drugiej – estakad kolejowych, wzdłuż których poprowadzone będą ciągi piesze i rowerowe.

Zdaniem urzędników, konieczne jest przygotowanie tego miejsca do nowej funkcji, w tym wydzielenie znacznie większej przestrzeni dla pieszych, ale także poprawa jego estetyki i zapewnienie większej ilości zieleni (więcej na ten temat pisaliśmy m.in. TUTAJ).

Siedem wariantów. Co mają wspólnego?

W grudniu zaprezentowane zostały ogólne założenia projektu i wstępne wizualizacje, jak mógłby wyglądać nowy plac Grzegórzecki. Kilka dni temu opublikowane zostały natomiast mapy z projektami rozwiązań drogowych.

Jest ich łącznie aż siedem – bo tyle przygotowano wariantów, mniej lub bardziej różniących się od siebie. Łączy je ograniczenie ruchu samochodowego i nadanie priorytetu komunikacji zbiorowej. Ruch samochodów prowadzony będzie jednokierunkowo, od strony ronda Grzegórzeckiego, po jednym pasie. Na północ od niego przewidziana jest strefa woonerf, która pozwoli m.in. na obsługę zlokalizowanych tam kamienic. Będą tam wyznaczone m.in. miejsca typu „kiss&ride”, koperty dla dostaw czy postój taksówek. Na odcinku pomiędzy ul. Blich a ul. Wielopole przewidziano zatokę postojową. Ulica Blich ma pozostać dwukierunkowa.

Perony tramwajowe będą znacznie dłuższe, dzięki czemu przystanek będzie przystankiem podwójnym.

Szczegółowe mapy można pobrać TUTAJ. Poniżej skrótowo przedstawiamy założenia poszczególnych wariantów.

Wariant 1 (zobacz mapę)

Ulica św. Łazarza pozostaje dwukierunkowa, al. Daszyńskiego ma jeden pas na wlocie na skrzyżowanie. W rejonie strefy woonerf wydzielona jest osobna jezdnia manewrowa przy budynkach. Wydzielone są tam też dwie zatoki parkingowe: jedna na dwa stanowiska kiss&ride i dwa stanowiska dla dostaw, a druga dla czterech taksówek. Po południowej stronie placu (po stronie Hali Targowej) przebiega droga dla rowerów o szerokości 3m. Przejścia na ul. Grzegórzeckiej są wyniesione.

Wariant 2 (zobacz mapę)

Strefą zamieszkania jest objęta cała długość ul. Grzegórzeckiej od ul. Blich do ul. Metalowców i św. Łazarza. Przebieg jezdni, drogi dla rowerów (po stronie Hali Targowej) i jezdni manewrowej wydzielony jest rodzajem nawierzchni. Na tym odcinku nie ma wyznaczonych przejść, są tylko przejścia sugerowane, do których doprowadza wzór nawierzchni. Miejsca dla dostaw są wyznaczone przy kamienicach, a w zatokach po cztery stanowiska kiss&ride i dla taksówek. Przejście przez ul. Dietla wyznaczone jest bliżej wiaduktu kolejowego, kosztem skrócenia zatoki postojowej. Przejście przez ul. Grzegórzecką przy skrzyżowaniu z ul. św. Łazarza nie ma wyspy, dzięki czemu można wyznaczyć tam szerszy chodnik.

Wariant 3 (zobacz mapę)

To wersja podobna do wariantu 2, a więc ze strefą zamieszkania na odcinku od ul. Blich do ul. św. Łazarza. Zakłada jednak poprowadzenie drogi dla rowerów po północnej stronie (po stronie kamienic), a nie po południowej, co odbywa się kosztem zatok typu „kiss&ride” i dla taksówek. Za to przejście przez ul. Dietla jest wyznaczone w sposób, który nie skraca zatoki parkingowej.

Wariant 4 (zobacz mapę)

Modyfikacja wariantu 1, polegająca m.in. na wyniesieniu tarczy skrzyżowania z ul. Blich, poprowadzenie ścieżki rowerowej za pomocą rodzaju nawierzchni, bez oznakowania. Ul. św. Łazarza jest zwężona do 5 m, z wprowadzeniem na niej ruchu jednokierunkowego (od ul. Grzegórzeckiej), z wyłączeniem karetek. Zwężenie ul. św. Łazarza przy skrzyżowaniu jest wyznaczone fizycznie, a na dalszym odcinku – poprzez parkowanie wyznaczone częściowo na jezdni.

Wariant 4a (zobacz mapę)

Modyfikacja wariantu 4, zgodnie z którą nie ma możliwości przejazdu pomiędzy al. Daszyńskiego i Grzegórzecką. Możliwy jest tylko przejazd karetek z ul. Grzegórzeckiej w ul. Metalowców.

Wariant 5 (zobacz mapę)

Połączenie elementów kilku wariantów. Projekt zakłada: przejście na ul. Dietla bliżej ul. Wielopole, zachowaną zatokę parkingową, wyniesione skrzyżowanie z ul. Blich, wyniesione przejścia na ul. Grzegórzeckiej, dwukierunkowy ruch na ul. św. Łazarza. Dodatkowo skorygowany został przebieg ul. Grzegórzeckiej, dzięki czemu zwiększa się woonerf po stronie kamienic. Dzięki zlikwidowaniu zjazdów na posesje nr 6 i 8 wyznaczone są zatoki na 3 i 10 miejsc parkingowych, dla dostaw, taksówek, osób z niepełnosprawnościami i typu „kiss&ride”.

Wariant 6 (zobacz mapę)

Rozwiązania podobne jak w wariancie 5, z innym ukształtowaniem przebiegu jezdni ul. Grzegórzeckiej.

Opóźnienie sprzyja

Zarząd Zieleni Miejskiej chciałby mieć już w tym roku gotowy projekt budowlany dla wybranego wariantu, a w przyszłym roku rozpocząć prace. Wiele będzie zależało od tego, czy i z jak dużą kwotą inwestycja znajdzie się w przyszłorocznym budżecie.

Na korzyść miejskich urzędników działa opóźnienie po stronie kolei – dopóki trwa patowa sytuacja w sprawie wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, wciąż odsuwa się w czasie zakończenie ogromnej kolejowej inwestycji. A dopiero po uruchomieniu wszystkich czterech torów na nowych estakadach i przebudowanym wiadukcie przystanek Kraków Grzegórzki będzie mógł zacząć obsługiwać podróżnych.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto Grzegórzki