Odliczanie do otwarcia Muzeum Wyspiańskiego. Zajrzeliśmy do środka [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Muzeum Wyspiańskiego zostanie otwarte dla widzów 3 grudnia. W budynku Europeum trwają już ostatnie przygotowania, w tym montaż wystaw. Ekspozycja poświęcona artyście będzie prezentowana na trzech kondygnacjach i zostanie podzielona na trzy wątki.

W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się największa kolekcja dzieł Wyspiańskiego. To ponad 1100 obiektów.

– W jej skład wchodzą pastele, akwarele, przepróchy, rysunki, obrazy olejne, ryciny, rzeźby oraz wyroby rzemiosła artystycznego wykonane według projektu Wyspiańskiego. Ten wspaniały zbiór dopełniają pamiątki osobiste, księgozbiór prywatny artysty oraz archiwalia: rękopisy i fotografie. Ta cenna spuścizna w większości została podarowana lub zakupiona do zbiorów wkrótce po śmierci artysty w roku 1907, krakowskie Muzeum Narodowe było naturalnym miejscem gromadzenia dzieł autora „Wesela” – wymienia Magdalena Laskowska, kuratorka wystawy w Muzeum Wyspiańskiego.

Zmiana wystawy

Ekspozycja będzie prezentowana na trzech kondygnacjach i zostanie podzielona na trzy wątki: „Wawel – dramat królów”, „Apollo – Chrystus” i „Żywioły”. To na nich opiera się opowieść o artyście i wybranych zagadnieniach poświęconych jego twórczości.

– Wystawa będzie zmieniana co roku, ponieważ ze względów konserwatorskich nie możemy eksponować dzieł Wyspiańskiego non stop. To największy problem w tworzeniu stałej wystawy. Na pewno takie zmiany będziemy wprowadzać na ekspozycji znajdującej się na parterze i pierwszym piętrze. Planujemy, że wystawę będziemy zamykali w styczniu na trzy tygodnie i otwierali już w nowej odsłonie – zapowiadał w rozmowie z LoveKraków.pl Andrzej Szczerski, dyrektor MNK.

Trzy piętra sztuki

W najniższej kondygnacji muzeum będą prezentowane eksponaty i księgozbiór. Odwiedzający będą mogli skorzystać również ze zdigitalizowanych utworów literackich, artykułów, pism, prac inscenizacyjnych i listów artysty oraz z biblioteki podręcznej wielkich badaczy jego twórczości czy obejrzeć wybrane realizacje telewizyjne, spektakle teatralne i ekranizacje jego dzieł.

Przestrzeń wystawiennicza na pierwszym piętrze dzieli się architektonicznie na trzy części, w których będą prezentowane dzieła związane z wiodącymi wątkami twórczości Wyspiańskiego, takimi jak: religia i natura, Wawel i historia oraz antyk.

W części „Żywioły” widzowie zobaczą m.in. projekt witraża „Bóg Ojciec” do okna zachodniego kościoła Franciszkanów w Krakowie, karton „Żywioł wody” do okna w prezbiterium bazyliki i pastelowe projekty do dekoracji malarskiej tej świątyni.

Sala „Apollo-Chrystus” będzie przestrzenią opowieści o motywach antycznych oraz biblijnych w twórczości Wyspiańskiego.

„Wawel – dramat królów” to opowieść o Wyspiańskim jako człowieku uwikłanym w historię. Artysta od dziecka fascynował się przeszłością historyczną, ogromny wpływ na kształtowanie się jego zainteresowań dziejami miał dom rodzinny Marii i Franciszka Wyspiańskich oraz późniejsze zamieszkanie z wujostwem, Janiną i Kazimierzem Stankiewiczami.

– Ogromną rolę odgrywał Wawel, był on dla Wyspiańskiego symbolem Polski, gdyż w dziełach artystycznych tam przechowanych i tworzących przestrzeń kościoła dostrzegał kulturę duchową narodu budowaną przez pokolenia – mówi Magdalena Laskowska.

W tej części sali ukazane zostały m.in. młodzieńcze szkice dzieł sztuki dawnej polskiej i obcej z podróży szlakiem katedr europejskich, projekt witraża lwowskiego „Polonia” oraz krakowskiego „Wanda”, karykatury historyczne, dramaty „Skałka”, „Bolesław Śmiały”, „Legenda”, „Wyzwolenie”, makieta projektu przekształcenia wzgórza wawelskiego w Akropolis.

Przygotowania wystawy pod względem konserwatorskim były skupione przede wszystkim na działaniach prewencyjnych.

Chociaż budynek Europeum był już wcześniej wyremontowany i przygotowany dla zabytków, to muzealnicy musieli ponownie przeprowadzić analizę warunków klimatycznych, aby upewnić się, że kolekcja będzie bezpieczna.

– Pastelowe obrazy na papierze, technika charakterystyczna dla Stanisława Wyspiańskiego, jak większość obiektów zabytkowych, są wrażliwe na różnego rodzaju czynniki środowiskowe, takie jak mikroklimat i zanieczyszczenia. Odznaczają się również dużą wrażliwością na działanie światła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów przygotowanie ekspozycji o charakterze stałym wymagało dostosowania warunków do najbardziej wrażliwych obiektów – przyznaje Łucja Skoczeń-Rąpała, kierowniczka Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry MNK.

Większość pasteli i rysunków, które widzowie zobaczą w nowym muzeum, była w różnym stopniu poddana konserwacji w przeciągu ostatnich 20 lat.

W ramach przygotowań wystawy do Muzeum Wyspiańskiego, konserwacji zostały poddane dwa projekty kartonów do witraży: Żywioł wody (I) oraz Żywioł ognia (II).

– Organizacja muzeum w budynku historycznym wymaga dużej elastyczności i dostosowania się do ograniczeń narzucanych przez zabytek. Nie mamy tutaj szerokich korytarzy, klatek schodowych, otworów drzwiowych umożliwiających swobodne transportowanie wielkoformatowych obrazów. Z pewnych obiektów musieliśmy zrezygnować, zastępować mniejszymi. Żałujemy, że nie uda nam się pokazać trzech projektów witrażowych do Katedry Krakowskiej – zamiast tego pokażemy projekty wstępne, wypożyczone z Muzeum UJ oraz „Wandę”, która będąc kartonem nieukończonym jest o jedną kwaterę okienną mniejsza – przyznaje Łucja Skoczeń-Rąpała.

Bilety

Bilety do Muzeum Wyspiańskiego można już zakupić na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 3 grudnia, po otwarciu muzeum, bilety będą dostępne również stacjonarnie w kasie oddziału.

W weekend otwarcia (3-5 grudnia) bilety do muzeum będą dostępne w promocyjnej cenie 5zł.

Muzeum będzie czynne we wtorki, piątki, soboty i niedziele w godzinach 10:00-17:30.

LoveKraków.pl jest patronem medialnym Muzeum Wyspiańskiego.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus