Oprotestowany maszt telekomunikacyjny. Groźny dla zdrowia i portfela?

Protest przeciwników 5G w Krakowie fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przy ul. Rzepichy T-Mobile planuje postawić maszt telekomunikacyjny na Zwierzyńcu. Do prezydenta trafiła petycja, aby do tego nie doszło, bo nie dość, że jego działanie jest „groźne dla życia i zdrowia ludzi”, to jeszcze zaburzy krajobraz.

Według autorów petycji jest „udowodnione naukowo”, że zamontowana na maszcie aparatura stanowi zagrożenie dla wszystkich, którzy są w jej pobliżu.

– W naszej ocenie interes ogółu oraz przedstawione racje powinny przeważać nad interesem partykularnym jednego podmiotu kierującego się celami gospodarczymi (…) – przekonują.

Przeciwnicy postawienia masztu uważają również, że przy obecnym rozwoju sieci komórkowej nie ma potrzeby montowania dodatkowej infrastruktury, która – tu znów podkreślają – narazi zdrowie mieszkańców i wpłynie negatywnie na walory dzielnicy.

– Budowa takiego masztu w otoczeniu domów jednorodzinnych tworzy dysonans przestrzenny – twierdzą. Oprócz tego autorzy pisma, są przekonani, że antena spowoduje znaczny spadek nieruchomości w jej pobliżu.

W petycji możemy przeczytać również to, że inwestor obchodzi prawo, zgłaszając zamiar inwestycyjny, a powinien wystąpić o warunki zabudowy.

Rozpatrzenie petycji będzie należało do komisji Rady Miasta Krakowa. Radni w tym roku zajmowali się już podobną petycją, związaną z rozwojem sieci 5G. Jej autor był przekonany, że doprowadzi to w przyszłości do niewyobrażalnych negatywnych skutków, przede wszystkim związanych ze zdrowiem.

Jednak radni, opierając się na informacjach uzyskanych od ekspertów, odrzucili petycję.

Wiosną o oddziaływanie sieci 5G na zdrowie człowieka pytał poseł Bogusław Sonik. Wtedy jednak sieć nie działała.

– Po uruchomieniu sieci sytuacja związana z odziaływaniem tej sieci na środowisko będzie monitorowana. Należy też zauważyć, że oddziaływanie pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest przedmiotem badań organizacji międzynarodowych, wśród których można wskazać World Health Organization (WHO), Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) czy International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) – odpowiedział wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec