Po co frezować nawierzchnię ulicy?

Ulica Kamieńskiego fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Po co frezować nawierzchnię ulicy? W jakim okresie wykorzystuje się tzw. asfalt w workach? Kto może zgłosić „ubytek” w jezdni i jak później wygląda remont? Dlaczego w drodze wycinane są kształty geometryczne? Na te pytania odpowiada Magdalena Piotrowska z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.


Na fragmencie ulicy Kamieńskiego ostatnio został sfrezowany dość duży fragment nawierzchni asfaltowej. Dlaczego wykonuje się takie prace?

Magdalena Piotrowska, kierownik Działu Utrzymania Dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa: Drogi na terenie naszego miasta kontrolowane są przez pracowników ZDMK. Poza tym raz w miesiącu firmy, z którymi mamy zawarte umowy na bieżące utrzymanie dróg, dokonują przeglądu stanu dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dróg gminnych i wewnętrznych – tam ze względu na mniejszą intensywność użytkowania infrastruktury monitoring wykonywany jest raz na kwartał. Na podstawie stwierdzonych w terenie usterek i uszkodzeń podejmuje się decyzje o tym w jakim zakresie należy przeprowadzić naprawę.

Od czego jest to uzależnione?

Cały czas zwracamy uwagę na to, czy finanse miasta pozwalają nam wykonać remont metodą nakładkową, czy też powinniśmy ograniczyć się do punktowego wypełnienia ubytków. W niektórych przypadkach, tak jak na wspomnianej ulicy Kamieńskiego, musieliśmy sfrezować nawierzchnię, aby w jak najszybszym czasie pozbyć się kolein. W przyszłości chcemy wyremontować ten odcinek, termin jest uzależniony od zabezpieczenia środków w budżecie miasta.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uszkodzenia w drogach?

Tak, oczywiście. Całą dobę przy naszym Centrum Sterowania Ruchem działa dyspozytornia, gdzie na bieżąco otrzymuje informacje o uszkodzonych elementach infrastruktury. Zgłoszenia najlepiej dokonywać elektronicznie na adres: zgloszenia@zdmk.krakow.pl. Jeśli jednak ktoś woli zgłosić sprawę telefonicznie, to należy skontaktować się pod numerem telefonu 12 616 75 55.

Co dzieje się po otrzymaniu informacji od mieszkańców?

Dokonujemy kontroli w terenie i sprawdzamy co możemy zrobić, aby jak najszybciej poprawić jakość nawierzchni. Od grudnia do marca często zdarza się, że ubytki uzupełniamy masą asfaltową na zimno. To metoda, którą wykorzystujemy w okresie zimowym, kiedy nie możemy korzystać z gorącego asfaltu, ze względu na niskie temperatury, ale również z uwagi na przestój w otaczarniach, które w tym okresie przechodzą np. przeglądy techniczne. Naprawę wykonuje się poprzez wysypanie z worków mieszanki mineralno – asfaltowej do naprawianego ubytki. Po wypełnieniu go materiałem, warstwę mieszanki zagęszcza się ręcznie lub mechanicznie

Takie „łatanie” jest trwałe?

Likwidację ubytków masami na zimno traktujemy bardziej jako zabezpieczenie. Trwałą naprawę wykonujemy w okresie wiosennym. Wówczas przystępujemy do wycinania w nawierzchni większych, geometrycznych kształtów, a następnie takie miejsce uzupełniamy gorącą masą bitumiczną. Często zdarza się tak, że musimy wyciąć dość duży fragment jezdni, ponieważ mamy nie tylko do wypełnienia widoczny ubytek, ale również występują spękania.