Pod Kopcem Kościuszki powstaje biblioteka

fot. Sebastian Dudek
W unikatowym księgozbiorze znajdują się m.in. wydania z lat 20-tych XIX wieku.

Komitet Kopca Kościuszki zakupił 1,5 tys. egzemplarzy książek, które po uporządkowaniu i konserwacji trafią do przeszklonych gablot w odbudowanej części Fortu nr 2 „Kościuszko”.

forcie u stóp kopca powstaje muzeum, w którym będzie prezentowana wystawa „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny”. Według planów, ma zostać otwarte w 2020 roku. Biblioteka jest częścią tego przedsięwzięcia.

–  Nowe pomieszczenia pełnią również funkcję czytelni, w której będą udostępniane książki z Biblioteki Kościuszkowskiej – informuje Leszek Cierpiałowski, dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

Kompendium wiedzy

W bibliotece znajdziemy prawie kompletny zbiór książek o Insurekcji Kościuszkowskiej i Tadeuszowi Kościuszce.

Dużą część zbioru stanowią broszury, które ze względu na to, że szybko ulegały zniszczeniu, stanowią rzadko spotykane źródło informacji – podkreśla Cierpiałowski.

Nowy księgozbiór został podzielony na trzy kategorie: książki wydane do 1945 roku, wydane po 1945 roku i wydania obcojęzyczne.

Prawie 500 książek to egzemplarze wydane w latach 1921 – 1945. Wśród nich znalazły się nie tylko spotykane na tynku antykwarycznym publikacje, ale również wyróżniające się oprawą czy typowymi dla XIX-wiecznych wydawnictw ikonografiami na kartach książek.

comments powered by Disqus