Powstanie nowa droga do granicy ze Słowacją. GDDKiA szuka projektanta

Droga krajowa nr 7 Rabka-Chyżne fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka biura projektowego, które przeanalizuje cztery możliwe warianty przebiegu dwujezdniowej trasy z Rabki–Zdroju do Chyżnego.

W ramach studium korytarzowego przygotowano dziewięć wariantów przebiegu nowej drogi. Do dalszych prac zostały rekomendowane cztery warianty.

– Studium ma uszczegółowić zaproponowane wcześniej nowej drogi do kilku konkretnych wariantów. Finałem tych prac będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wybranie wariantu, który stanie się podstawą do przygotowania projektu budowlanego – informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Wykonawca będzie miał 45 miesięcy na realizację zadania.

Część transeuropejskiej sieci transportowej

DK7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek. Na odcinku za Jabłonką, prowadzącym do granicy państwa, jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek.

Przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3.

 

News will be here