News LoveKraków.pl

Prezydent Jacek Majchrowski nagrodził swoich zastępców. "Kwoty robią wrażenie"

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przyznał swoim zastępcom nagrody w wysokości 239 tys. zł fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Za pracę w minionym roku prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przyznał swoim zastępcom nagrody w wysokości 239 tys. złotych. To nieco mniej niż za rok 2022.

W minionym roku nagrody otrzymało ponad 3 tys. pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Zostały przyznane na łączną kwotę 29,4 mln zł. To o 700 tys. zł więcej niż w 2022 r.

Jak co roku, prezydent Krakowa nagrodził swoich zastępców. Ma ich czterech: pierwszym jest Andrzej Kulig, którego zresztą Jacek Majchrowski wskazał jako najlepszego kandydata na swojego następcę. Ostatecznie Kulig ogłosił, że wystartuje w planowanych na wiosnę tego roku wyborach samorządowych. Jako wiceprezydent odpowiada za politykę społeczną i komunalną. Jego nagroda wyniosła 54 tys. zł.

Taką samą otrzymał drugi zastępca prezydenta Majchrowskiego: Jerzy Muzyk, który w magistracie zajmuje się kwestiami związanymi m.in. z planowaniem przestrzennym. Największą nagrodę otrzymał trzeci z wiceprezydentów, który odpowiada np. za politykę mieszkaniową gminy. To Bogusław Kośmider, któremu Jacek Majchrowski przyznał 73 tys. zł.

Wśród zastępców prezydenta jest jedna kobieta. Anna Korfel-Jasińska zajmuje się edukacją, sportem oraz turystyką. Jej nagroda za 2023 rok to 58 tys. zł.

Podsumowując: łącznie wiceprezydenci otrzymali 239 tys. zł. To o 5,5 tys. zł mniej niż wyniosły nagrody za 2022 rok.

„Dodatek do pensji”

Radny miejski Jacek Bednarz, przewodniczący prezydenckiego klubu „Przyjazny Kraków” zwraca uwagę, że kwoty robią wrażenie. – Niemniej trzeba pamiętać, że rokrocznie wzrasta pensja minimalna, rosną koszty życia, a co za tym wszystkim idzie, wyższe są również dodatki w postaci nagród, premii itp. – zauważa Bednarz.

Zaskoczyły go różnice w kwotach wypłaconych wiceprezydentom. – Nie wiem, z czego one wynikają. Jako radny najwięcej współpracuję z wiceprezydentami Kuligiem i Muzykiem. Są bardzo aktywni i dużo robią w swoich dziedzinach. Bardzo często zastępują pana prezydenta Majchrowskiego w jego obowiązkach – mówi radny.

Po chwili dodaje, że z kolei wiceprezydent Bogusław Kośmider dużo robi jak chodzi o programy mieszkaniowe dla krakowian. – Ceny mieszkań na rynku komercyjnym rosną, coraz mniej osób stać na zakup czy wynajem lokalu. Konieczne są działania ze strony gminy, która realizuje choćby program „Mieszkanie za remont”. Umożliwia on wynajem gminnych lokali w zamian za wykonanie w nich remontu. Bez wątpienia to tańsza opcja niż wynajem mieszkania na rynku prywatnym. Tego typu projekty koordynuje wiceprezydent Kośmider – podkreśla Bednarz.

Ufa, że przyznając nagrody, prezydent Jacek Majchrowski kierował się efektami prac swoich zastępców.

Prezydent Majchrowski z nagrody finansowej dla wiceprezydentów uczynił zwykły dodatek do pensji. Robi tak od dawna i niestety podważa instytucję nagrody finansowej – komentuje z kolei Michał Drewnicki, radny miejski z Prawa i Sprawiedliwości.

– Ta zasadniczo przysługuje za specjalne osiągnięcia, a jeśli jest dawana niezależnie od aktywności, staje się de facto zwykłą pensją. Sytuacja miasta jest bardzo trudna, nie ma pieniędzy na wiele zadań, ale na premie dla swoich bliskich ludzi znajdują się – dodaje Drewnicki.

Skuteczna realizacja obowiązków

Próbowaliśmy ustalić, za co konkretnie wiceprezydenci otrzymali nagrody. Odpowiedź z magistratu jest bardzo ogólna.

Nagrody są wynikiem bieżącej oceny pracy zastępców prezydenta Krakowa, dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego (czyli przez Jacka Majchrowskiego, przyp. red.). Nie są tworzone pisemne uzasadnienia przyznania nagród, jednakże przyznając nagrodę, prezydent uwzględnia fakt skutecznej realizacji powierzonych obowiązków służbowych, wynikających z licznych zarządzeń i poleceń służbowych oraz innych, dodatkowo zleconych zadań – wyjaśnia Joanna Dubiel z biura prasowego krakowskiego magistratu.