Przystanek na os. Piastów w szufladzie. To już kolejny z problemami

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Problemy formalne wstrzymały przygotowania do budowy węzła przesiadkowego i przystanku kolejowego na os. Piastów. Inwestycji nie ma w budżecie ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W minionym tygodniu poinformowaliśmy o unieważnieniu przetargu na budowę przystanku SKA Prądnik Czerwony. Oferty wykonawców przekraczały zakładany budżet, a urzędnicy po kilku miesiącach stwierdzili, że nie uda się znaleźć brakującej kwoty. To oznacza, że nie będzie możliwe wykorzystanie unijnej dotacji na ten cel i budowa odsunęła się w nieznaną przyszłość – kiedy uda się znaleźć jakieś inne źródło finansowania tak dużej inwestycji.

Okazuje się, że mieszkańcy północnego Krakowa nie mogą na razie liczyć także na inną inwestycję, która pozwoliłaby na szybki przejazd do centrum miasta. Przerwane zostały także przygotowania do budowy węzła przesiadkowego na os. Piastów.

Piąty rok

W ramach inwestycji ma powstać przystanek kolejowy oraz parkingi Park&Ride. Do tego miejsca ma też zostać przedłużona linia tramwajowa. W październiku 2017 roku wydana została decyzja środowiskowa, która miała dać zielone światło dla dalszych przygotowań. Została jednak zaskarżona i od tego czasu sprawa przechodziła od jednej instytucji do drugiej. W 2020 roku wojewódzki sąd administracyjny skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

O problemach inwestycji informowaliśmy szerzej w sierpniu ubiegłego roku:

Od tego czasu nie ma żadnych postępów. Jak informuje nas Kamil Popiela z biura prasowego urzędu miasta, w 2021 roku strona skarżąca decyzję środowiskową złożyła co prawda prośbę do GDOŚ o wycofanie skargi, ale ponieważ skarga wywołała już skutki prawne, nie można już było umorzyć postępowania.

Trzeba zaktualizować

GDOŚ wezwał miasto do zaktualizowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. – Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK podjął czynności mające na celu zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zlecenie opracowania aktualizacji raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – deklaruje Kamil Popiela.

Na razie wszystkie te problemy formalne spowodowały, że budowa węzła przesiadkowego wypadła zarówno z budżetu, jak i z Wieloletniej Prognozy Finansowej. – W przypadku podtrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organ lub wydaniu nowej, Zarząd Inwestycji Miejskich będzie wnioskować o powtórne utworzenie przedmiotowego zadania w budżecie miasta i WPF – zapowiada przedstawiciel urzędu. Na razie jednak nikt nie jest w stanie podać jakichkolwiek dat, kiedy sprawa może wrócić na właściwe tory, a tym bardziej – kiedy na os. Piastów zatrzymają się pociągi.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Czerwony Mistrzejowice