Radni chcą przyspieszenia w sprawie Wesołej. „Jedyne, co tam hula, to wiatr”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni miejscy przyjęli rezolucję, w której apelują do prezydenta i spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa o przyspieszenie prac w sprawie zagospodarowania Wesołej.

Projekt rezolucji przygotowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Złożyli go jeszcze w lutym, ale ze względu na to, że w międzyczasie rozpoczęła się wojna na Ukrainie, a na terenie Wesołej zorganizowano jeden z punktów pomocy uchodźcom, dyskusja na ten temat została odłożona w czasie. Sprawa powróciła na dzisiejszej sesji.

Autorzy rezolucji zarzucili miastu, że mimo wielu zapewnień, po 2,5 roku od zakupu terenu na Wesołej wciąż nie ma przygotowanego „masterplanu”, który precyzowałby harmonogram działań, funkcje poszczególnych nieruchomości, koszty zagospodarowania na określone cele, źródła finansowania czy sposób realizacji.

– Powoduje to sytuację, w której poszczególne zadania wykonywane są chaotycznie, niespójnie i doraźnie, a mając na uwadze nieudane przetargi na dzierżawę budynków, stawia to pod znakiem zapytania wykorzystanie potencjału tego miejsca i realizację projektu w terminie – czytamy w dokumencie. O sprawie pisaliśmy w lutym:

Niewesoła sytuacja

– Była mowa o tym, że oto otwiera się nowa szansa dla Krakowa. Wiele miast europejskich nie ma takiej szansy, że nagle można wykorzystać kilkanaście budynków na dość dużej powierzchni na nowe cele. Minęło już ponad 2,5 roku od kupna tego obszaru przez miasto i przydałoby się zweryfikować, co już zostało zrealizowane – mówił dziś radny PiS Michał Drewnicki.

Krytycznie wobec dotychczasowych działań miasta wypowiedział się także radny Łukasz Maślona. – Niestety, niewesoła jest sytuacja z Wesołą. Jedyne, co tam hula, to wiatr – skomentował. W jego ocenie miasto wybiórczo potraktowało wyniki konsultacji społecznych, tworząc z nich uzasadnienie dla niepodejmowania działań. Wytknął przy okazji inne rozbudowane wizje, które obiecywano mieszkańcom Grzegórzek, a które do tej pory nie stały się rzeczywistością, od zielonych terenów przy estakadach kolejowych, przez plac Grzegórzecki po Centrum Muzyki.

Jutro prezentacja

Wiceprezydent Jerzy Muzyk próbował przekonać radnych, by wstrzymali się z głosowaniem rezolucji, ponieważ właśnie na jutro zaplanowane jest posiedzenie zespołu konsultacyjnego w sprawie Wesołej, podczas którego mają zostać przedstawione szczegóły planu działań. To jednak nie przekonało zgromadzonych – radny Maślona zwrócił uwagę, że rezolucja i tak już długo czekała, a nic nie stało na przeszkodzie, by plany dotyczące tak istotnej sprawy przedstawić dziś wszystkim radnym, a nie tylko tym, którzy należą do zespołu.

Głos zabrał także prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Jan Pamuła. – To jest szczególne miejsce, ale równocześnie miejsce bardzo trudne – przekonywał, pokazując m.in. przykład czterech nieudanych przetargów na wykorzystanie nieruchomości w celach medycznych.

Większość radnych postanowiła jednak poprzeć rezolucję. Spośród 35 obecnych 25 zagłosowało za, a 10 wstrzymało się od głosu. Nikt nie zagłosował przeciwko.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki