Raport o stanie gminy. Mniej przestępstw i wypadków

fot. Krzysztof Kalinowski/Lovekrakow.pl

Bezpieczeństwo publiczne utrzymuje się na dobrym poziomie, ale wymaga stałego monitorowania i podejmowania adekwatnych działań ze strony służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – to główna teza płynąca z raportu o stanie gminy w 2020 roku.

Z opracowania dotyczącego stanu miasta w 2020 roku w dziedzinie bezpieczeństwa wynika, że zmalała zarówno liczba przestępstwa, jak i wypadków drogowych. Nie trzeba jednak przypominać, że 2020 był wyjątkowym rokiem ze względu na rozwój epidemii koronawirusa.

Przestępstwa uciążliwe i nieletni

W zeszłym roku służby zanotowały o ponad 1,8 tys. mniej przestępstw niż w 2019 roku, a wykrywalność wzrosła z 59 do 61%. Autorzy raportu zaznaczają, że to głównie dzięki pracy krakowskiej policji i straży miejskiej, ale również przez czynniki zewnętrzne – spowodowane głównie pandemią.

Warto zauważyć, że udział najbardziej uciążliwych przestępstw dla mieszkańców (kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia, kradzieże samochodów) maleje z roku na rok – 50% w 2014 roku, 39% w 2018 roku, 33% w 2020 roku. Mniej przestępstwa w ogólnej puli jest popełnianych przez nieletnich. W 2014 roku udział ich wynosił 16,85% w 2014 roku, a w zeszłym było to do 6,7%.

Wypadki i kolizje

Zmalała również liczba wypadków drogowych. Tych z udziałem pieszych, a więc potencjalnie najgroźniejszych, zanotowano o 326 mniej niż w 2019 roku.

– Podobnie, liczba kolizji (…), była najmniejsza od kilku lat i wyniosła 8 045, a więc mniej o 2 031 niż w 2019 roku. Spadła także liczba ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych, z 13 w 2019 roku do 10 w 2020 roku oraz liczba rannych z 956 w 2019 roku do 596 w 2020 roku – czytamy w raporcie.

Rzadziej interweniowała policja 72,5 tys. (2019 – 75,2 tys.). W tym samym czasie straż miejska przyjęła 85,1 tys. 102 zgłoszeń.

Mieszkańcy wysoko ocenili poczucie bezpieczeństwa

Z raportu wynika, że mieszkańcy czują się bezpieczni. „(…) wskaźniki poczucia bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania wyniosły w 2020 r. 92,5% w ciągu dnia (2019 – 92,7%), 68,5% po zmroku (2019 – 70,2%). Mniejsza liczba przestępstw, wypadków drogowych oraz kolizji, a także zgłoszeń interwencyjnych, może wynikać z ograniczeń w przemieszczaniu się oraz z innych obostrzeń nałożonych w warunkach pandemii COVID-19”.

Kontynuując temat epidemii, sytuacja w mieście pod tym względem – według oceny służby sanitarnej – była stabilna. W raporcie zaznaczono, że miasto „wspomagając prace podmiotów leczniczych, komunikacji publicznej, funkcjonowanie placówek oświatowych czy też odkażanie miejsc publicznych przeznaczyło 47,5 mln złotych. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i środków ochrony osobistej na wyposażenie magazynu obrony cywilnej z przeznaczeniem dla podmiotów publicznych, a także mieszkańców”.

– Ogółem w 2020 roku na terenie miasta Krakowa zarejestrowano 38 198 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym 604 zgony – podliczają autorzy opracowania.