Remont elewacji Domu Ohrensteina jednak w tym roku?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wojewódzki konserwator zabytków twierdzi, że do końca września tego roku powinien być przeprowadzony remont elewacji frontowej Domu Ohrensteina. Pozostałe etapy remontu zostały rozłożone na kolejne trzy lata.

W zeszłym tygodniu opisaliśmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z listopada zeszłego roku, w którym sędziowie odrzucili skargę spółki mającej udziały w nieruchomości w sprawie m.in. zaleceń pokontrolnych wydanych przez małopolskiego konserwatora zabytków.

Tymczasem, jak informuje Barbara Karkoszka, rzecznik prasowa wojewódzkiego konserwatora zabytków, pod koniec września 2022 roku na wniosek zarządcy sądowego nieruchomości zostało wydane pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie prac w kamienicy. Przypomnimy, że w wydanych zaleceniach pokontrolnych konserwator uznał, że należy wykonać remont całego zespołu budynków przy ul. Stradomskiej 27, Dietla 40-42, św. Agnieszki 10-12 w zakresie „elewacji frontowych oraz tylnych okalających dzieciniec wewnętrzny wraz z balkonami i całym detalem architektonicznym”.

– Wydanie zaleceń pokontrolnych jest już pewną formą zobowiązania właścicieli zabytku do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków (...) „Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000 zł” – przypomina Barbara Karkoszka.

Termin został wyznaczony na koniec września tego roku, jednak po wnioskach zarządcy, jak i miasta, które ma 6% udziałów, prace podzielono na etapy. Ważne jest jednak to, że elewacja frontowa ma być gotowa w pierwotnym terminie, a reszta do 30 września 2026 roku.

Pytaniem otwartym jest kwestia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok WSA. 25 stycznia, zgodnie z informacjami uzyskanymi w sądzie administracyjnym, skarga nie wpłynęła. Takie samo pytanie zadaliśmy przedstawicielowi WUOZ.

– Skarga do WSA jest złożona w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie i będzie przekazana wraz z odpowiedzią na skargę do WSA – stwierdziła Barbara Karkoszka.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto