Rozbudowa jezdni A4 w kierunku Rzeszowa. Trzeci pas ruchu i droga gminna

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Przy fragmencie Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa ma powstać trzeci pas ruchu i droga gminna. Przebudowana ma zostać także infrastruktura drogowa.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa autostrady A4 na odcinku od km 417+315 do km 418+048 (jezdnia prawa) w mieście Kraków polegająca na budowie dodatkowego pasa ruchu wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury”.

Lepsza płynność ruchu i usprawniony przejazd

– Zakres inwestycji obejmuje między innymi rozbudowę jezdni autostrady A4 w kierunku Rzeszowa na długości około 733 m, polegającą na budowie dodatkowego pasa ruchu, a także budowę drogi gminnej – ul. Dzikiej Róży – na długości około 650,5 m oraz budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury – informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Rozbudowa jezdni A4 ma na celu poprawę przepustowości pomiędzy węzłami „Opatkowice” oraz „Łagiewniki”. Odcinek, na którym dobudowany będzie trzeci pas ruchu, stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego.

Ze względu na ważny interes społeczny inwestycji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

comments powered by Disqus