Sąd rozstrzygnął: Dwie uchwały RMK unieważnione

fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację wojewodzie w sporze między nim a radą miasta w kwestii dwóch uchwał kierunkowych.

Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta samochodów o łącznej masie całkowitej większej niż 12 ton. Zakaz ten miałby obowiązywać jedynie na ulicach Dzielnicy IV Prądnik Biały. Druga dotyczyła utworzenia parku przy ul. Fabrycznej.

Wojewoda zakwestionował oba dokumenty, twierdząc, że rada miasta przekroczyła swoje uprawnienia w momencie wydania prezydentowi Krakowa wiążących poleceń i obligując go do konkretnych działań. Mimo skargi samorządu, WSA przyznał rację Piotrowi Ćwikowi.

– Aby powstał konkretny park miejski, nie jest potrzebna uchwała kierunkowa. Jeśli prezydent miasta uzna, że budżet miejski dysponuje środkami, a dane rozwiązanie jest możliwe ze względów formalnych – po prostu może je wdrożyć. Nie mają na to wpływu również ewentualne rozstrzygnięcia nadzorcze – przypomina Joanna Paździo, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego.

Paździo tłumaczy, że rozstrzygnięcia nadzorcze wynikają wyłącznie z przepisów prawa i nie odnoszą się merytorycznie do konkretnych projektów.

comments powered by Disqus