Skotniki czekają na przebudowę drogi. Plany w sprawie tramwaju obudziły wątpliwości

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Nie w tym, a w przyszłym roku zarząd dróg planuje uzyskać decyzję ZRID dla przebudowy ul. Mochnaniec. Sprawa ciągnie się już długo, a uciążliwości dla użytkowników będą coraz większe.

Połowa ulicy Mochnaniec zyskała nowy wygląd w 2021 roku. Po obydwu stronach pojawiły się chodniki, na przystankach zamontowano wiaty, wybudowano nową jezdnię, projektanci zadbali o rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Druga część to jednak wciąż stara, dziurawa droga, bez chodników i z błotnymi kałużami tworzącymi się na poboczu – z każdym rokiem większymi, mimo prób doraźnego łatania.

Tuż po pierwszym etapie miał ruszyć drugi – o tyle ważniejszy, że ma objąć również przebudowę skrzyżowania z ul. Bunscha. Sygnalizacja świetlna ma tam ułatwić wyjazd z szybko rozbudowującego się osiedla.

Po drodze pojawiło się jednak sporo problemów – najpierw urzędnicy mówili o przedłużających się procedurach, z czasem zaczęli coraz mocniej krytykować firmę odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji. Ostatecznie skończyło się rozstaniem.

Decyzja w 2025

– Umowa z 2017 roku zakładająca zaprojektowanie rozbudowy II etapu ul. Mochnaniec oraz uzyskanie decyzji ZRID została rozwiązana w grudniu 2023 roku. Przetarg na nowego wykonawcę najprawdopodobniej zostanie ogłoszony w II kwartale tego roku – informuje Krzysztof Wojdowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Choć teraz do wykonania jest tylko część dokumentacji, a budżet miasta na ten rok zakładał już uzyskanie ostatecznej decyzji, teraz urzędnicy podają już przyszłoroczny termin. – Planujemy uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w 2025 roku. Po uzyskaniu decyzji i zabezpieczeniu środków finansowych na realizację inwestycji, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Dołożymy wszelkich starań, aby nowy wykonawca wywiązywał się rzetelnie z zapisów zawartej z nim umowy – deklaruje przedstawiciel miejskiej jednostki. Wiele będzie więc zależało nie tylko od samych formalności, ale też od zapewnienia środków w budżecie na przeprowadzenie prac.

Co z tramwajem?

W sprawie inwestycji, która już od kilku lat czeka na realizację i której brak utrudnia okolicznym mieszkańcom codzienne podróże, pojawiają się teraz dwa nowe elementy. Po pierwsze, w tym roku ma zostać oddany do użytku nowy komisariat policji, co może się wiązać ze zwiększeniem ruchu samochodowego w okolicy.

Po drugie, Zarząd Inwestycji Miejskich jest na etapie rozstrzygania przetargu na koncepcję rozbudowy ul. Bunscha i budowy linii tramwajowej. Ul. Bunscha ma mieć po dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, podobnie jak ul. Bobrzyńskiego. Nawet jeśli sama ta inwestycja będzie musiała czekać jeszcze wiele lat na realizację, to właśnie w ramach tej koncepcji zapadną kluczowe decyzje, jak będzie w przyszłości wyglądała ulica Bunscha. Pojawiły się więc obawy, że przebudowa ul. Mochnaniec będzie musiała znów odsunąć się w czasie – tak, by dopasować się do planowanych zmian na ul. Bunscha.

Zarząd dróg zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. – Gdy idzie o skrzyżowanie ul. Bunscha z ul. Mochnaniec, jest to kwestia, jaką ZDMK intensywnie konsultuje z ZIM – mówi Krzysztof Wojdowski. – Przedmiotem konsultacji jest takie skoordynowanie obu inwestycji, aby stanowiły kompatybilną całość – zapowiada.

Radny Rady Dzielnicy VIII Dębniki Piotr Płonka komentuje, że dla mieszkańców najważniejsze jest dokończenie remontu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bunscha. Nie czuje się uspokojony zapewnieniami zarządu dróg. – Wygląda, że na to pierwsze poczekamy co najmniej do 2027, a na to drugie nawet dłużej. Jeśli ZDMK uzna, że skrzyżowanie ma być przebudowane w ramach wydłużenia linii tramwajowej, to będziemy na to czekać latami, o ile w ogóle ta inwestycja dojdzie do skutku. Gdy nowy Komisariat V Policji zostanie otwarty, ruch się zwiększy jeszcze bardziej i wyjazd z Mochnaniec na Bunscha będzie katorgą. Przebudowa skrzyżowania nie może czekać na przebudowę całej ul. Bunscha – podkreśla.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki