Trasa w tunelu służyłaby wyłącznie samochodom [Rozmowa]

Panorama z kopca Kościuszki fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl/LoveKraków.pl

– Jeśli Trasa Pychowicka będzie przekraczać Wisłę mostem, to powstanie nowa linia tramwajowa z Ruczaju do Przegorzał. W przypadku budowy tunelu, nowa trasa służyłaby wyłącznie samochodom – mówi Krzysztof Migdał z miejskiej spółki Trasa Łagiewnicka. 

Patryk Salamon, LoveKraków.pl: W zeszłym tygodniu upublicznili Państwo wstępne warianty przebiegu Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Co to oznacza?

Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka: Zadanie opracowania dokumentacji zostało podzielona na dwie fazy. Jesteśmy po przejściu pierwszego etapu, w ramach którego wykonawca miał przygotować po trzy koncepcyjne warianty przebiegu zarówno Trasy Pychowickiej oraz Zwierzynieckiej. Teraz dokumenty będą przekazane do uzgodnień z instytucjami, np. Zarządem Dróg Miasta Krakowa, Zarządem Transportu Publicznego czy konserwatorem zabytków. Dopiero po zajęciu stanowiska przez różnego rodzaju instytucje i uwzględnieniu ich uwag, rozpoczniemy proces konsultacji społecznych. Teraz ciężko byłoby rozmawiać z krakowianami na temat wariantu, który mieszkańcom może wydawać się najlepszy, ale otrzymałby negatywne stanowiska instytucji i nie byłby możliwy do realizacji.

Jak ma wyglądać Trasa Pychowicka, która rozpoczynałaby się przy skrzyżowaniu z ulicą Grota-Roweckiego?

Nie mamy zbytniego wyboru, jeśli chodzi o planowany przebieg inwestycji korytarz dla trasy został wyznaczony wiele lat temu, a pozostała część jest mocno zabudowana.

Mówił Pan o trzech wariantach.

W dwóch wariantach Trasa Pychowicka przebiegałaby przez most nad Wisłą. Jeden ze scenariuszy zakłada, że powstałby tunel pod rzeką.

Na który scenariusz patrzycie Państwo przychylnym okiem?

Wszystkie traktujemy równorzędnie, ale jasno pokazujemy czym się różnią i skąd wynikają te różnice. Jeśli Trasa Pychowicka będzie przekraczać Wisłę mostem, to powstanie nowa linia tramwajowa z Ruczaju do Przegorzał. W przypadku budowy tunelu, nowa trasa służyłaby wyłącznie samochodom. Jeśli powstanie most, to jesteśmy w stanie poprowadzić po nim również ścieżki rowerowe oraz ciągi dla pieszych.

Dlaczego tunel wyklucza budowę linii tramwajowej?

Dwie komory tunelu musiałyby być wydrążony ok. 20 metrów pod dnem Wisły, co nie pozwala, z przyczyn konstrukcyjnych, na poprowadzenie dalej linii tramwajowej. Powodem byłyby znaczne różnice terenu.

Kilka lat temu Ministerstwo Obrony Narodowej już zapowiedziało, że nie wyrazi zgody na budowę tunelu pod jednostką Wojsk Specjalnych ze względu na lokalizację koszar. Ten problem został rozwiązany?

Dlatego właśnie wstępne warianty przesłaliśmy do zaopiniowania, aby zebrać uzgodnienia od różnych instytucji, w tym wojska. Z tego co wiemy, MON stoi przy jednoznacznym stanowisku. Niestety z tego powodu Trasa Pychowicka w wariancie tunelowym nie będzie mogła być połączona bezpośrednio z ulicą Tyniecką. W przypadku wyboru tego wariantu, nie poprawi się sytuacja dla mieszkańców korzystających z ulicy Tynieckiej.

Budowa trasy na poziomie gruntu, a nie pod nim, zniszczy istniejący las łęgowy?

Wykonawca rozpoczął roczne obserwacje przyrodnicze, które są niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. Na tej podstawie będziemy wiedzieli, z jaką fauną i florą mamy do czynienia w tym lesie łęgowym.

Technologia pracy zakłada, że ingerencja w las łęgowy ograniczać się będzie wyłącznie do pasa terenu pod i nad realizowanymi obiektami inżynierskimi. Oczywiście po zakończeniu realizacji teren zostanie poddany rekultywacji i las powróci do stanu pierwotnego. W żadnym z wariantów nie ma możliwości, aby nie ingerować w istniejący las. W celu ograniczenia ingerencji, w przypadku wariantu mostowego, podpory obiektów będą lokalizowane poza obszarem lasu łęgowego.

Istnieje możliwość, aby przy takiej inwestycji, przywrócić las łęgowy do stanu pierwotnego?

Musimy pamiętać, że ten cenny przyrodniczo teren powstał bez ingerencji człowieka, więc naturalnie powinien się odrodzić. Na potrzeby decyzji środowiskowej zostanie opracowany szczegółowy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym znajdą się warunki konieczne do spełnienia w trakcie realizacji inwestycji.

Po wybudowaniu mostu, jesteśmy po drugiej stronie Wisły. Jak trasa dalej będzie przebiegać?

Trasa, wraz z linią tramwajową, ma łączyć się z istniejącą ulicą Księcia Józefa. W ramach inwestycji powstanie nowa linia tramwajowa od pętli na Salwatorze aż do rejonu planowanego węzła pychowickiego nad Wisłą. W przypadku, jeśli wybierzemy wariant mostowy, to do hubu komunikacyjnego włączona zostanie linia tramwajowa biegnąca od ul. Grota-Roweckiego. Inwestycja obejmuje także wykonanie ul. Nowej Księdza Józefa na odcinku od mostu Zwierzynieckiego do ul. Mirowskiej.

Którędy miałaby przebiegać alternatywa dla istniejącej ul. Księcia Józefa?

Od mostu Zwierzynieckiego do węzła z Trasą Pychowicką ulica Nowa Księcia Józefa planowana jest jako droga dwujezdniowa po dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, na dalszym odcinku do ulicy Mirowskiej jako jednojezdniowa. Dotychczasowy przebieg ulicy Księcia Józefa na odcinku od mostu Zwierzynieckiego do ulicy Jodłowej pozostanie bez zmian i będzie miał charakter drogi obsługującej istniejącą zabudowę.

Sama Trasa Pychowicka i Nowa Księcia Józefa ingerowałaby w ogródki działkowe?

Ten teren w założeniach komunikacyjnych Krakowa był przewidziany pod inwestycje. W przypadku budowy mostu mamy możliwość mniejszej ingerencji w teren, niż gdybyśmy drążyli tunel i byli zmuszeni do budowy całej towarzyszącej infrastruktury.

Na czym miałby polegać hub komunikacyjny?

Będzie to węzeł łączący pętlę tramwajowo-autobusową, parking dla autobusów turystycznych oraz parking P&R. Dogodny dojazd do parking P&R stanowił będzie istotną zachętę dla kierujących do pozostawienia na nim samochód i przesiadki na komunikację miejską.

Jak będzie wyglądał dalszy przebieg Trasy Zwierzynieckiej i co z tunelem?

Sam tunel o długości ok. 2,5 kilometra będzie kończył się za Rudawą. Na dalszym odcinku Trasa Zwierzyniecka będzie przebiegała poniżej terenu, tak aby w rejonie planowanego węzła z Trasą Balicką mogła ponownie zostać wprowadzona pod ziemię, do ulicy Zarzecze. W ramach inwestycji, aż do ronda Ofiar Katynia, przebudowana zostałaby również al. Armii Krajowej.

Kiedy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne?

Planujemy ich rozpoczęcie po wakacjach. Do tego czasu powinny zostać pozyskane opinie wszystkich instytucji oraz wypracowane możliwe do realizacji warianty. Ponadto chcemy rozpocząć konsultacje już po okresie wakacyjnym, by możliwie dużo osób mogło wziąć w nich udział.