W czerwcu skorzystamy z nowej plaży nad Bagrami

fot. ZZM, Marlena Pilch Pro Architektura

Do końca maja ma być gotowy nowy fragment plaży nad zalewem Bagry. Około miesiąc wcześniej zakończy się budowa tężni solankowej.

– Na razie jest tam krajobraz księżycowy, ale większość prac ziemnych jest wykonana i powoli wychodzimy ponad ziemię – mówi o rejonie objętym pracami Jarosław Tabor, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

A zmienić się ma dużo, ze względu na dwie prowadzone równolegle inwestycje. Jedną z nich jest budowa tężni solankowej po wschodniej stronie zalewu, pomiędzy ulicami Grochową i Bagrową. Wokół niej powstaną alejki i miejsca do siedzenia, zostanie też zagospodarowana zieleń.

Drugie zadanie to zagospodarowanie kolejnego odcinka plaży u wylotu ul. Koziej, na przedłużeniu części wykonanej w 2016 roku. Nowy fragment plaży ma być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można podjechać wózkiem niemal do samej wody. W planie są też nowe toalety i prysznice, które znajdą się w miejscu niewykorzystywanego wcześniej baraku. Zmieści się też niewielkie boisko.

Na razie ściernisko

– Na razie trwają głównie prace ziemne – mówi Jarosław Tabor. – Została rozkopana plaża, została ona wybrana i pogłębiona, przygotowane są fundamenty pod konstrukcję, zostały wykonane wszystkie przyłącza wodociągowe. Wyburzony też został barak, trwają prace przy budowie przyłączy do nowego budynku, wykonane też są prace ziemne na miejscu boiska – wylicza przedstawiciel ZZM.

Tężnia wcześniej

Zgodnie z umowami z wykonawcami prac, tężnia wraz z otoczeniem ma być gotowa pod koniec kwietnia, a nowa część plaży pod koniec maja. – Chcemy, żeby w czerwcu plaża była już uruchomiona – zapowiada Tabor.

To już kolejne inwestycje realizowane w ostatnich latach nad Bagrami. W minionym sezonie udostępniony został zagospodarowany fragment plaży w rejonie kładki nad torami kolejowymi.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus