W Krakowie działają kolejne ośrodki opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży

fot. Krzysztof Kalinowski

Od października w Małopolsce działają trzy kolejne ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Powstały one w Krakowie i Nowym Sączu.

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektorka małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, że „rozwój opieki psychiatrycznej w Małopolsce jest jednym z naszych priorytetów”. – Zależy nam, by dostęp do tego rodzaju pomocy był jak najłatwiejszy dla dorosłych i dzieci. Nieustannie powiększamy sieć placówek tworzących nowy model wsparcia dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, skupiony przede wszystkim na pomocy udzielanej w naturalnym środowisku chorego, bez konieczności pobytu w szpitalu – dodaje.

W przypadku dzieci czy nastolatków, zmagających się z trudnościami psychicznymi, nowy model opieki jest podzielony na trzy tzw. poziomy referencyjne. W ramach każdego z nich placówki udzielają pomocy pacjentom o różnych potrzebach zdrowotnych.

Pierwszą pomoc zapewniają ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Oferowane przez nie wsparcie składa się m.in. z porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej czy rodzinnej. Podstawą leczenia jest zaś praca w środowisku pacjenta, czyli w domu i gronie rówieśników.

Od października do listy takich ośrodków w naszym regionie dołączyły kolejne, które udzielają pomocy w Krakowie: 
– ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, Allmedica, Kraków, ul. Monte Cassino 6/LU4, tel. 22 610 10 10,
– ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, Allmedica, Kraków, ul. Bociana 6, tel. 22 610 10 10,
– ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, Allmedica sp. z o.o., Kraków, ul. Zakopiańska 2a/LU3, tel. 22 610 10 10.

Dłuższa jest także lista lecznic z II poziomu referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Odpowiadają one za wsparcie tych najmłodszych pacjentów, którzy wymagają także ambulatoryjnej pomocy lekarzy psychiatrów. Od początku miesiąca Małopolski NFZ finansuje leczenie w:
– centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, ALLMEDICA sp. z o.o., Kraków, ul. Monte Cassino 6/LU4, tel. 22 610 10 10,
– centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Piotr Obrzud, Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2, tel. 18 442 22 11.

News will be here