News LoveKraków.pl

Władze Krakowa porozumiały się z deweloperami w sprawie dróg na Klinach

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przedstawiciele ZDMK poinformowali nas, że przygotowywane są projekty umów z deweloperami na budowę układu drogowego na Klinach.

Władze Krakowa porozumiały się z trzema spółkami deweloperskimi (Atal, Inter-bud oraz spółką z grupy Westa Inwestment), które chcą wybudować nowe osiedla na Klinach. Jak poinformowało nas biuro prasowe Zarządu Dróg Miasta Krakowa porozumienie pomiędzy wiceprezydentem Krakowa odpowiedzialnym za inwestycje, a deweloperami zostało zawarte 22 grudnia zeszłego roku.

Teraz czas na umowę bazową

– Porozumienie dotyczyło ogólnych uwarunkowań realizacji inwestycji niedrogowych i towarzyszących im inwestycji drogowych w obszarze ul. Zawiłej, Kobierzyńskiej, Bartla, Borkowskiej, Soroki, pętli autobusowej Kliny–Zacisze i ul. Biskupa Albina Małysiaka. W oparciu o to porozumienie, procedowana jest tak zwana umowa bazowa – wyjaśnia Krzysztof Wojdowski, rzecznik prasowy zarządu dróg.

Dodaje, że w pierwszej kolejności w umowie będzie określona zasada solidarnej odpowiedzialności przez deweloperów. – Na tej podstawie planowane jest zawarcie odrębnych umów z każdy deweloperem, określających indywidualne zakresy wykonania inwestycji drogowych, koniecznych do zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej przewidzianej przed danych deweloperów inwestycji mieszkaniowych – podkreśla urzędnik.

Dodaje, że umowa bazowa nie została jeszcze podpisana. Jako powód podaje zgłaszane przez deweloperów uwagi. – Ten proces teraz się odbywa. Na wpływające do nas uwagi średni czas odpowiedzi wynosi ok. tygodnia. Jeśli chodzi o umowy odrębne, do piątku, tylko jedna spółka złożyła wniosek o przygotowanie projektu. Jednak będzie ona mogła być zawarta dopiero po podpisaniu umowy bazowej. Robimy to wszystko bez zbędnej zwłoki – zaznacza.

Westa jako pierwsza

Tą spółką jest Green Town Development (firma wchodząca w skład grupy Westa Investment). Jak mówi Julia Bogdanowicz, dyrektor zarządzająca w firmie Westa Investment „pod koniec grudnia 2023 roku przy udziale ZDMK podpisaliśmy porozumienie z miastem, w którym został określony zakres inwestycji drogowych, który zostanie zrealizowany przez trzech deweloperów”.

– Dokumentem wykonawczym tego porozumienia jest umowa z artykułu 16 od drogach publicznych podpisywana przez ZDMK. Umowa ta jest w końcowej fazie uzgadniania. To wielki sukces i możliwość dla tego obszaru miasta. Podpisanie umowy z deweloperami to przyspieszenie co najmniej o kilka lat realizacji inwestycji drogowych na Klinach. Zadaniem deweloperów jest zaprojektowanie i uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych - ul. Nowej Bartla oraz dwóch rond przy ul. Zawiłej, a także zaprojektowanie i wybudowanie części drogi zbiorczej od ul. Soroki w kierunku południowym, gdzie ma w przyszłości powstać droga do przystanku SKA Opatkowice, wraz z budową nowej pętli autobusowej z rezerwą pod tramwaj – wylicza.

– Wybudujemy wspólnie spójny układ komunikacyjny, który nie tylko będzie służył nowym mieszkańcom, ale w pierwszej kolejności krakowianom, którzy już teraz mieszkają w okolicy. Wiemy, że bez naszego wsparcia finansowego – a w sumie chcemy przeznaczyć ok. 100 mln złotych na stworzenie dróg oraz ich przebudowę – nie dojdzie do szybkiego odkorkowania tej części miasta – zaznacza.

Na początek ronda na ul. Komuny Paryskiej

– Według docierających do nas deklaracji umowy, które umożliwią nam rozpoczęcie prac projektowych, a następnie również prac budowlanych, wkrótce zostaną podpisane. Jeśli ten proces zostanie zakończony w najbliższych dwóch tygodniach to do końca roku, z naszych prywatnych pieniędzy, stworzymy projekt i uzyskamy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda w ciągu ulicy Komuny Paryskiej, co stanowi jedynie jedno z zadań inwestycyjnych, które zobowiązali się wykonać deweloperzy. To będzie oznaczało, że już w przyszłym roku mogą się zacząć pierwsze prace budowlane, które znacząco wpłyną na poprawę układu komunikacyjnego na Klinach.  Liczmy na współpracę wszystkich jednostek i urzędów miejskich, żeby proces uzgadniania projektów, wydawania decyzji administracyjnych dla tak ważnych dla tego obszaru Krakowa inwestycji publicznych był możliwie minimalny – podkreśla Julia Bogdanowicz.

Jej zdaniem „po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji w infrastrukturę drogową, Kliny będą jednym z najlepiej skomunikowanych obszarów naszego miasta”.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice