Wypowiedzi posłów przeliczone na pieniądze. Lider z kwotą 72 mln zł

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Instytut Przywództwa wyliczył ekwiwalent reklamowy przekazów posłów z Krakowa. W zestawieniu pierwsze miejsce zajął Andrzej Adamczyk, którego obecność w mediach od początku stycznia wyceniono na 72 miliony złotych.

Ekwiwalent reklamowy to kwota, jaką należałoby zapłacić za publikacje, gdyby były one reklamą. Jego wartość zależy między innymi od objętości materiału, rodzaju medium oraz zasięgu.

Jak wylicza Instytut Przywództwa, Andrzej Adamczyk jest najdroższym medialnie posłem na Sejm RP z krakowskiego okręgu numer 13. Wartość przekazów na portalach internetowych z udziałem byłego Ministra Infrastruktury wyniosła od początku 2023 roku ponad 72 mln złotych. Drugie miejsce z kwotą ponad 19 mln zł zajął Bartłomiej Sienkiewicz. Na trzecim miejscu znalazła się Małgorzata Wassermann z publikacjami o wartości ponad 15 mln złotych.

– Pierwsze miejsce na liście Andrzeja Adamczyka związane jest ze stanowiskiem, które piastował. Minister Infrastruktury ustępującego rządu wzbudzał zainteresowanie mediów w związku z działaniami prowadzonego przez siebie ministerstwa. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSWiA, a także jedynka KO w ostatnich wyborach parlamentarnych. Trzecia pozycja przypadła przedstawicielce Prawa i Sprawiedliwości Małgorzacie Wassermann, krakowskiej jedynce na liście PIS. Duża medialność tzw. „jedynek” jest zrozumiała, ponieważ to one są niejako twarzami całej listy i to na nich skupia się największe zainteresowanie mediów – komentuje Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa oraz organizator Global Leadership Summit.

Mandat bez dużej rozpoznawalności medialnej

Poza kandydatami często goszczącymi w mediach do Sejmu dostali się z okręgu 13. również kandydaci mniej rozpoznawalni medialnie. Obecność na portalach internetowych posłanek Doroty Marek i Katarzyny Matusik-Lipiec od początku roku warta była kolejno 2,7 i 1,6 mln złotych.

Pomimo dystansu, jaki dzielił kandydatki KO od liderów rankingu, udało się im uzyskać poselski mandat. Na tym przykładzie widzimy, że rozpoznawalność w mediach nie zawsze jest konieczna do zdobycia dobrego wyniku w wyborach. Dobry lider to ten, kto potrafi budować rozpoznawalność nie tylko w mediach, ale też i organicznie w swoim otoczeniu – podsumowuje Piotr Gąsiorowski.

Jak zbadano potencjał medialny liderów politycznych?

Instytut Przywództwa przeanalizował wzmianki o posłach z Krakowa z okresu od 1 stycznia do 12 listopada, które zamieszczone zostały na portalach internetowych i stronach informacyjnych. Aby wyliczyć wartość medialną przekazów, wykorzystano wskaźnik ekwiwalentu reklamowego bez uwzględnienia zniżek reklamowych.

Pełne zestawienie:

1. Andrzej Adamczyk - 72 200 000 zł
2. Bartłomiej Sienkiewicz -19 300 000 zł
3. Małgorzata Wassermann - 15 500 000 zł
4. Daria Gosek-Popiołek - 13 700 000 zł
5. Konrad Berkowicz - 11 200 000 zł
6. Aleksander Miszalski - 10 000 000 zł
7. Agnieszka Ścigaj - 9 900 000 zł
8. Ireneusz Raś - 8 900 000 zł
9. Rafał Komarewicz - 8 200 000 zł
10. Jagna Marczułajtis-Walczak - 6 900 000 zł
11. Jacek Osuch - 4 700 000 zł
12. Elżbieta Duda - 3 400 000 zł
13. Dorota Marek - 2 700 000 zł
14. Katarzyna Matusik-Lipiec - 1 600 000 zł