Zbadają, jak restrykcje wpływają na kulturę w Krakowie i Małopolsce

Spektakl fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto i Małopolski Instytut Kultury sprawdzą, jak pandemia i restrykcje wpływają na kulturę.

Powstała już ANKIETA skierowana m.in. do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw czy freelancerów. Badanie ma pokazać zmiany, jakie zaszły w kulturze w związku z epidemią i wprowadzanymi restrykcjami. Ma ono również pomóc w określeniu wyzwań, przed jakimi stoją obecnie artyści, twórcy, organizatorzy wydarzeń i pracownicy sektora kultury.

Jak epidemia wpływa na kulturę? Jak sektor kultury i branże kreatywne oceniają zmiany, które zaszły w komunikacji? Czy szybkie dostosowanie się do niestandardowej formy działania pozwoliła instytucjom i twórcom na stworzenie nowych rozwiązań? To tylko niektóre z pytań znajdujących się w ankiecie.

Każdy głos się liczy

Wyniki badań mają pomóc w ustaleniu konkretnych działań, możliwych do realizacji przez samorząd w najbliższych latach.

Przekazane informacje pozwolą ocenić obecną sytuację lokalnej kultury i porównać jej ocenę z wynikami badania zrealizowanego wiosną 2020 roku, gdy po raz pierwszy zostały wprowadzone obostrzenia.

– W Krakowie kontynuujemy stworzony w ubiegłym roku program wsparcia „Kultura odporna 2.0”. Ankieta ma dać możliwość wskazania tego, co się udało i tego, co wymaga dopracowania. Staramy się zebrać jak najwięcej propozycji, które pozwolą nam razem przeciwdziałać skutkom przedłużającego się kryzysu, ale też przestawią dotychczasowe sposoby wsparcia na formy bardziej adekwatne i efektywne. Dlatego każdy głos wyrażony w ankiecie ma dla nas konkretną wartość. W tak istotnym obszarze potrzebujemy informacji zwrotnej i współdziałania – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

comments powered by Disqus