Aby doszło do realizacji planów, dyrektor artystyczny musi odejść