Warstwa błota na Opolskiej. Wykonawca linii tramwajowej ma posprzątać