Zieleń, kultura, miejsce spotkań i rekreacji. Takiej Wesołej chcą mieszkańcy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto opublikowało raport z konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Wesołej. Ogólnodostępny plac, zieleń, kultura, kawiarnie, restauracje – tak w przyszłości widzą to miejsce mieszkańcy.

Jakiej Wesołej chcą mieszkańcy? Zgodnie z ich postulatami, ma to być przede wszystkim miejsce spotkań z przyrodą, kulturą, sztuką, ale i miejsce wypoczynku i regeneracji. Mieszkańcy proponują również utworzenie w tym miejscu klastra artystycznego. 

Konsultacje społeczne trwały od 5 listopada 2020 do 26 lutego 2021 roku. W ich trakcie uczestnicy prezentowali swoje opinie co do tego, jaka Wesoła powinna być i sugestie co do sposobu jej zagospodarowania.

Zieleń i odpoczynek przede wszystkim


Zdecydowana większość uczestników konsultacji wskazała, że obszar powinien pełnić rolę: miejsca z funkcją parku (87%), miejsca odpoczynku (81%), miejsca do rekreacji (80%), miejsca działalności artystycznej (72%), miejsca wydarzeń kulturalnych (68%), miejsca działalności instytucji kultury (66%).

Krakowianom zależy na tym, aby w przyszłości Wesoła była miejscem spotkań różnych środowisk, osób w różnych grupach wiekowych, artystów, rzemieślników czy przedsiębiorców – w tym prowadzących gastronomię.

Mieszkańcy postulują, aby zostały zachowane istniejące obecnie drzewa i krzewy. Sugerują również, aby w miarę możliwości powstało funkcjonalne połączenie z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wesoła będzie mieć swój plac centralny

„Serce Wesołej” ma stanowić ogólnodostępny plac, zintegrowany z istniejącą strukturą urbanistyczną. Ma w nim obowiązywać komunikacja pieszo-rowerowa, a system ścieżek powinien odchodzić od ul. Kopernika.

–  W efekcie główne skrzyżowania pieszych ciągów komunikacyjnych powinny się znaleźć w okolicy placu centralnego Wesołej. Szczególnego znaczenia dzięki temu nabierze północna część placu, a w zasadzie jego narożnik północno-zachodni. Takie rozwiązanie komunikacji powinno znaleźć odzwierciedlenie w projektowanej formie funkcjonalno-przestrzennej placu, w której należy przewidzieć jego dywersyfikację funkcjonalną, biorąc pod uwagę jego styk z ciągami pieszo-rowerowymi – czytamy w raporcie.

Mieszkańcom zależy również na ograniczeniu naziemnych miejsc postojowych i parkingów, a ich lokalizację wskazać poza ścisłym centrum Wesołej.

Podczas konsultacji mieszkańcy zwrócili również uwagę na to, aby przeanalizować długofalowy wpływ pozostawienia funkcji medycznych w budynku przy ul. Grzegórzeckiej na funkcjonalne i komunikacyjne odłączenie tego obszaru od pozostałej części Wesołej. Proponują również, aby plac połączyć z ul. Łazarza jako dojście od strony hali targowej.

Rekreacja i kultura

Mieszkańcy zwracają uwagę na możliwość organizacji wydarzeń w kameralnej formie i rekreacyjne uprawianie sportu.

Zgodnie z ich sugestiami, funkcje związane z rekreacją mają się znaleźć w istniejących i nowo projektowanych budynkach i w przestrzeni otwartej. Przykładowo: galerie i muzea powinny mieć wyznaczony teren zielony, na którym będą mogły organizować plenerowe wystawy.

Oferta kulturalna powinna być oddolna, związana z lokalną społecznością i nastawiona bardziej na kreację niż prezentację sztuki. Mieszkańcy zaznaczają, że tzw. sztuka wysoka nie powinna być dominująca. Co więcej, kultura nie powinna być zamknięta w budynkach, ale dostępna dla wszystkich w otwartej przestrzeni.

– Oferta kulturalna powinna być współtworzona przez środowiska artystyczne które będą miały swoją siedzibę na terenie obszaru w ramach wymiany barterowej – sugerują mieszkańcy.

Kino, kawiarnie, muzea

Podczas konsultacji poruszona została również kwestia zagospodarowania terenów i budynków.

– Większość rozwiązań proponowanych przez władze miasta i instytucje pozalokalne koncentrowało się na zabudowie istniejącej przy ul. Kopernika. Mieszkańcy funkcje budynków chętniej lokowali przy nowo projektowanym placu. W ich percepcji silnie wybrzmiała potrzeba adaptacji zabudowy w zachodniej części Wesołej, w budynkach przeznaczonych do wyburzenia – czytamy w raporcie.

Mieszkańcy zaproponowali, aby na terenie Wesołej działały m.in. centrum edukacji ekologicznej, muzeum historii medycyny krakowskiej i dzielnicy Wesoła, muzeum ul. Kopernika i szpitala św. Łazarza, muzeum zabawy, galeria rzemiosła, przychodnia zdrowia z gabinetami specjalistycznymi, dom seniora, alternatywny klub muzyczny, biblioteka, kino studyjne, szkoła filmowa, kawiarnie, restauracje, galerie, pracownie artystyczne czy coworking artystyczno-kulturalny.

I tak m.in. budynek przy Śniadeckich 3 miałby zostać przeznaczony na funkcje kulturalne, przy Kopernika 17 na galerię rzemiosła.

Kawiarnie i ulica zanikających zawodów

Jeśli chodzi o obiekty przy Kopernika 19b i 19e – mieszkańcy proponują, aby budynki przeznaczone do rozbiórki przeznaczyć na knajpki, warsztaty rzemieślnicze, przestrzenia dla artystów i teatrów. Proponują również stworzenie ulicy zanikających zawodów, takich jak np. złotnik, zegarmistrz i innych punktów usługowych z lokalnymi produktami czy rękodziełem. Dodatkowo, budynek przy ul. Kopernika 19e miałaby powstać pracownia Teatru Słowackiego i Opery Krakowskiej.

Na parterach budynków przy ulicach Śniadeckich i Kopernika mogłyby działać kawiarnie i restauracje.

Lista wątpliwości

Na liście funkcji, które wzbudziły wątpliwości mieszkańców, znalazły się tranzyt samochodowy, usługi hotelarskie, różne formy najmu krótkoterminowego typu „airbnb”, dodatkowa zabudowa mieszkaniowa, deweloperska, miejsca lokalizacji dużych wydarzeń kulturalnych i gospodarczych, działalność galerii handlowych, kasyno, miejsce na parking czy wykorzystanie budynku starej kuchni na luksusową restaurację.

Mieszkańcy nie są tez do końca przekonani co do koncepcji odtwarzania ogrodów renesansowych i trwałego wygradzania terenów zielonych z ogólnej dostępności użytkowania.

Prezydent: „Porozmawiajmy o  Wesołej”

Prezydent Krakowa po zapoznaniu się z wynikami konsultacji i rekomendacjami operatora, czyli Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, zdecydował o rozpoczęciu projektu „Porozmawiajmy o Wesołej”. Będzie on polegał na cyklicznych dyskusjach publicznych o bieżących decyzjach w sprawie Wesołej, w których będą uczestniczyć przedstawiciele miasta, ARMK i mieszkańcy.

Oprócz tego w planie są spotkania informacyjno-konsultacyjne z powołanym przez prezydenta zespołem konsultacyjnym składającym się z radnych.

W trakcie spotkań przedstawiciele ARMK będą informować na bieżąco o podejmowanych decyzjach, diagnozowane będą również punkty wymagające pogłębionych konsultacji.

– Wizję zaprezentowaną przez przedstawicieli ARMK w III fazie konsultacji uczestnicy uznali za niewspółgrającą z ich oczekiwaniami wyrażonymi podczas pierwszych dwóch faz konsultacji. Przede wszystkim z niezrozumieniem spotkał się postulat stworzenia dzielnicy eleganckiej, w której ważnym punkcie miałaby się znaleźć luksusowa restauracja. W odbiorze uczestników konsultacji „elegancka” oznacza „droga” i „ekskluzywna”, a nie taka jest wizja, z którą respondenci się utożsamiają, pomimo faktu że przedstawiciele ARMK wyjaśniali podczas III fazy konsultacji, iż słowo „elegancka” użyte jest w kontekście czegoś jakościowego – zwracają uwagę twórcy raportu.

Pełna treść raportu jest dostępna TUTAJ.

 

 

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki