Zielone światło dla prac w parku przy Karmelickiej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę potrzebną do rozpoczęcia pierwszego etapu prac związanych z utworzeniem nowego parku przy ul. Karmelickiej.

– Jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków! W końcu możemy ruszać z rekultywacją terenu pod park przy Karmelickiej – poinformowała w piątek na Facebooku Natalia Nazim, autorka projektu do budżetu obywatelskiego z 2019 roku.

To oznacza koniec problemu, który w ostatnim czasie blokował rozpoczęcie prac. Miał on charakter czysto formalny: inwestycja nie miała stosownej zgody konserwatorskiej. – Ogrodziliśmy teren, przekazaliśmy plac budowy, ale nie mamy zgody na rozpoczęcie prac archeologicznych – mówił nam w minionym tygodniu Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Ostatnie tygodnie były czasem zawirowań personalnych na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dominika Długosz, która od wrześniowego odwołania Moniki Bogdanowskiej była pełniącą obowiązki wojewódzkiego konserwatora, została w styczniu oficjalnie powołana na to stanowisko, po czym następnego dnia została odwołana, a obowiązki przejęła Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk. Na początku lutego stanowisko objął oficjalnie Piotra Turkiewicz.

Zarząd Zieleni Miejskiej był już mocno zniecierpliwiony oczekiwaniem na rozpoczęcie prac, które względem pierwotnych planów już i tak są mocno opóźnione. Wniosek został złożony w październiku, a na jego rozpatrzenie WUOZ miał 30 dni. Ze strony ZZM padały już zapowiedzi, że w przypadku braku reakcji zostanie złożona skarga na bezczynność urzędu.

Jest zgoda

Zgoda konserwatora nie oznacza jeszcze rozpoczęcia tworzenia samego parku, ale pozwala na przygotowanie terenu. Działka, która przez lata była wykorzystywana jako parking, musi zostać przystosowana do nowej funkcji.

– Na podstawie odwiertów, na ok. 80 procentach powierzchni terenu planowana jest wymiana gruntów na głębokość ok. 40-50 centymetrów. To głównie gruz, który trzeba wywieźć i nawieźć w tym miejscu ziemi, żeby cokolwiek mogło tam wyrosnąć – tłumaczył nam wicedyrektor Jarosław Tabor na początku września, kiedy jeszcze wydawało się, że wkrótce po październikowym przejęciu terenu od dzierżawcy będzie można wystartować z robotami ziemnymi i zakończyć je w 2021 roku. – Kamienie nie będą usuwane w miejscach, w których i tak będą później prowadzone wykopy pod główne alejki czy zbiornik retencyjny. Z kolei w miejscach, gdzie planowane są drzewa, trzeba będzie punktowo wymienić grunt na większą głębokość – mówił Jarosław Tabor.

To początek

Rekultywacja terenu to dopiero pierwszy z trzech etapów. Drugi to renowacja zabytkowego muru wzdłuż granicy parku, od strony kamienic. Trzeci natomiast to docelowe zagospodarowanie terenu.

W tym przypadku też nie będzie łatwo – od wydanego pozwolenia konserwatorskiego odwołanie złożyło Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Jego szef, Mariusz Waszkiewicz, tłumaczy, że projekt jest niezgodny z projektem Budżetu Obywatelskiego „Tak dla parku przy Karmelickiej”. Podaje m.in. przykłady zbyt małej ilości nasadzeń czy nieodpowiednich gatunków. – Projekt jest zaprzeczeniem wytycznych zawartych w projekcie BO, projekt parku miał być wykonany na podstawie koncepcji społecznej. Tymczasem nie tylko, że nie jest zgodny z tą koncepcją, ale wręcz z nią sprzeczny. Jest obrazą dla inicjatorów powstania parku oraz osób które zagłosowały na projekt BO mający przedstawiać zupełnie odmienna koncepcję parku. Nie na taki park zagłosowali mieszkańcy Krakowa – argumentuje Mariusz Waszkiewicz w dyskusji z dyrektorem Kempfem.

– Apeluję o wycofanie się z tych działań – mieszkańcy czekają na park wypracowywany w konsultacjach społecznych. Sprawa trafiła do Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nie wiadomo kiedy postępowanie się zakończy. Mimo to Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie cierpliwie doprowadzi do szczęśliwego końca – otwarcia parku, tylko nieco później – napisał Piotr Kempf.

ZZM nie podaje, na kiedy obecnie planuje oddanie do użytku gotowego parku. Wcześniej padały deklaracje, by stało się to wiosną 2023 roku – tak, by 100. rocznicę urodzin noblistki, przypadającą 2 lipca 2023 roku, obchodzić już w parku jej imienia.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto

Aktualności

Pokaż więcej