Uchwała krajobrazowa. Pierwsze wyroki w sprawie przydrożnych bilbordów

Zdjęcie przykładowe fot. Krzysztof Kalinowski

Miasto na podstawie uchwały krajobrazowej mówi „nie” firmom, które chcą stawiać przydrożne bilbordy. Bez znaczenia jest to, że nośnik reklamowy stał tam 20 lat. Skargi do WSA w tej sprawie złożyła jedna ze spółek reklamowych.

Firma AMS w sierpniu 2010 roku wystąpiła do miasta o pozwolenie na umieszczenie bilbordu o powierzchni nieco ponad 17 mkw. w pasie drogowym jednej z ulic w Nowej Hucie. Nośnik reklamowy miał tam stać od października do końca września 2021 roku.

Urzędnicy nie wydali zgody, bo obszar, w którym miała stanąć reklama, jest objęty uchwałą krajobrazową, a ulica ta jest drogą wylotową, więc takiego bilbordu postawić tam nie można. I to pomimo obowiązującego dwuletniego okresu przystosowawczego do zapisów uchwały.

Firma w skardze – najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a później, po niekorzystnej dla siebie decyzji, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – podnosiła, że nośnik reklamowy stał tam przez lata (od 2000 roku) i, zgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej, może tam stać aż do momentu, kiedy minie okres przystosowawczy, czyli dwa lata – konkretnie do 1 lipca 2022 roku.

Ważne terminy

Z tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. WSA ustalił, że zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamę było wydawane na rok. I po tym terminie decyzja automatycznie wygasała. Wiązało się to z usunięciem nośnika reklamowego w ostatnim dniu ważności pozwolenia.

Tymczasem pozwolenie wygasało z dniem 31 lipca 2020 roku i jedyną możliwością na przystosowanie bilbordu i konstrukcji, na której stał, do już obowiązującej uchwały krajobrazowej było jego usunięcie. I to bez względu na złożony 10 sierpnia wniosek o zgodę na następny rok.

Sąd uznał, że jedynie te nośniki reklamowe, które zostały umieszczone w prasie drogowym 1 lipca 2020 roku (w oparciu o pozwolenie), mogły tam pozostać na czas wydanego zezwolenia, ale nie dłużej niż dwa lata od czasu wejścia w życie uchwały.

Podobne uzasadnienia pojawiły się przy trzech innych wyrokach związanych ze skargami spółki. Wszystkie wyroki są nieprawomocne.

Na tym nie koniec. 8 lutego WSA rozpoznawał dwie kolejne skargi w tym przedmiocie.

– Od początku obowiązywania przepisów „uchwały krajobrazowej” Zarząd Dróg Miasta Krakowa wydał 360 decyzji odmawiających wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia reklamowego w pasie drogowym oraz odmawiających wydania zezwolenia na umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym – mówi Kamil Popiela z Urzędu Miasta Krakowa.