Profesor z Krakowa będzie przewodził europejskim kardiologom

Prof. Dariusz Dudek fot. Materiały prasowe

Dziś w Paryżu ogłoszono ważną dla polskiej kardiologii decyzję – prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ Collegium Medicum, obejmie najwyższe stanowisko w prestiżowej organizacji EAPCI ESC, czyli Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Będzie pierwszym Polakiem piastującym tę funkcję.

Podobnie jak w ubiegłych latach, ogłoszenie wyników głosowania gremium kilku tysięcy europejskich kardiologów interwencyjnych odbyło się w paryskim Palais des Congrès podczas dorocznych warsztatów EuroPCR – jednego z największych światowych wydarzeń skupiających specjalistów w dziedzinie.

Zgłoszonych kandydatów oceniano przez pryzmat ich dorobku naukowego i operatorskiego, dotychczasowej działalności w ramach organizacji oraz propozycji programowej. Główną konkurentką Polaka była Francuzka, Martine Gilard, wieloletnia działaczka EAPCI. Ostatecznie to jednak Polak przekonał do siebie głosujących.

Cel: zwiększenie dostępności

Prof. Dariusz Dudek od wielu lat wdraża i realizuje nowoczesne metody zabiegowego leczenia zawału serca oraz hybrydowych zabiegów na zastawkach serca dających szansę na innowacyjne terapie nawet pacjentom wysokiego ryzyka kardiochirurgicznego.

Prof. Dariusz Dudek kadencję obejmie w 2020 r., zastępując wówczas prof. Andreasa Baumbacha, który swoją prezydenturę rozpoczął w 2018 roku. Od dziś przez najbliższe dwa lata Polak będzie pełnił urząd Prezydenta-Elekta, a po zakończeniu swojej kadencji w 2022, przez kolejne 2 lata do 2024 roku nadzorować będzie prace kolejnych prezydentów organizacji. Europejski zarząd kardiologii interwencyjnej w najbliższych latach skoncentruje się również na zacieśnieniu współpracy ze środowiskami pacjentów.

comments powered by Disqus