2023 rokiem Wisławy Szymborskiej?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i prezes zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek proponują, by Sejm 2023 rok ogłosił Rokiem Wisławy Szymborskiej.

W przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Dlatego też pojawiła się propozycja, by Sejm ogłosił 2023 rok Rokiem Wisławy Szymborskiej.

Prezydent Jacek Majchrowski i prezes zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek skierowali w tej sprawie list do marszałek sejmu Elżbiety Witek.

Szansa na wspólne oddanie hołdu

W związku z setną rocznicą urodzin noblistki władze Krakowa wspólnie z fundacją zamierzają m.in. otworzyć dużą wystawę prezentującą przedmioty należące do poetki, rękopisy oraz maszynopisy jej wierszy. Chodzi o wystawę „Jarmark cudów”, która będzie prezentowana w Pałacu Potockich.

W przygotowaniu są również jubileuszowe wydania książek i całoroczny cykl wydarzeń upamiętniających poetkę.

– Wisława Szymborska, przy całej jej skromności, unikaniu publicznych sytuacji, intymnym charakterze twórczości poetyckiej, była filarem krakowskiego życia literackiego. W jej mieszkaniu spotykali się poeci i tłumacze. Wraz z Czesławem Miłoszem patronowała wydarzeniom Roku Milenijnego Kraków 2000, wspierała starania o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie literatury. Niosła pomoc ludziom w potrzebie, fundowała stypendia, finansowała konserwację manuskryptów Biblioteki Jagiellońskiej. Szymborska obok Miłosza, Lema, Kantora, Zagajewskiego należy do najbardziej rozpoznawalnych na świecie postaci polskiej literatury XX wieku. 2023 – Rok Szymborskiej to szansa na wspólne oddanie jej hołdu – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Fundacja kontynuuje dzieło poetki

Po śmierci poetki – zgodnie z jej testamentem – powołana została Fundacja Wisławy Szymborskiej, która od 2013 roku przyznaje nagrodę imienia swojej patronki za tom poetycki wydany w języku polskim lub przełożony na język polski.

W ramach funduszu zapomogowego fundacja udziela pomocy finansowej pisarzom i tłumaczom w trudnej sytuacji materialnej oraz przyznaje Nagrodę im. Adama Włodka młodym pisarzom, tłumaczom i literaturoznawcom.

Mieszkanie, w którym poetka spędziła ostatnie 15 lat życia, decyzją zarządu fundacji zostało przeznaczone na rezydencje literackie. Od roku 2019 z programów rezydencjalnych skorzystało prawie dwudziestu literatów.

comments powered by Disqus