Angel Stradom. Urząd czeka na dokumenty z sądu

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Naczelny Sąd Administracyjny unieważnił pozwolenie na budowę dla inwestycji Angel Stradom. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że apartamentowiec już stoi i został de facto sprzedany, a hotel jest na ukończeniu. W sprawie głos zabrał Urząd Miasta Krakowa.

Wyrok z 26 kwietnia oznacza, że decyzja pozwolenia na budowę prezydenta miasta została prawomocnie wyeliminowana z obrotu prawnego. Co teraz będzie musiał zrobić magistrat? – Prezydent Miasta Krakowa zobowiązany będzie zatem do ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę – informuje Grażyna Rokita z biura prasowego urzędu miasta.

Na razie jednak procedura nie zostanie rozpoczęta. – W  doktrynie wskazuje się, że art. 286 p.p.s.a. ustanawia zasadę „realnej możliwości” wykonania wyroku sądowego. Organ musi dysponować aktami sprawy w sposób możliwy do podjęcia rozstrzygnięcia, a zatem aktami kompletnymi. Z tego powodu przyjęto uregulowanie, że termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia organowi prawomocnego orzeczenia sądu wraz z jego uzasadnieniem i aktami sprawy – mówi Rokita.

Zaskoczeni

Angel Poland Group w przesłanym do nas oświadczeniu nie kryła zaskoczenia takim obrotem sprawy. Deweloper zaznaczył, że od samego początku postępował zgodnie z prawem i w oparciu o ostateczne pozwolenie budowlane.

– Budowa Angel Stradom wielokrotnie sprawdzana była przez m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków czy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ani pozyskana dokumentacja, ani postępowania kontrolne nie wskazały jakichkolwiek uchybień z naszej strony – czytamy w oświadczeniu.

– Budowa części mieszkaniowej została już zakończona, część hotelowa znajduje się już w końcowym etapie realizacji. Na podstawie otrzymanych zgód uzyskaliśmy już pozwolenie na użytkownie budynku. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wpływa więc na sytuację mieszkańców i właścicieli lokalów – podkreśliło Angel Poland Group.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto