Co słychać na budowach S7 i północnej obwodnicy?

fot. ministerstwo infrastruktury
15 marca kończy się okres zimowy. Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiają jednak prowadzenie niektórych prac przy budowie S7 i S52

S7 Widoma-Kraków

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną też istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg, infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Do 15 stycznia 2022 roku wykonawca miał czas na projektowanie, które polegało w głównej mierze na wprowadzaniu zmian dotyczących technologii, które zostaną zastosowane przy budowie drogi i obiektów mostowych.Pomimo trwania okresu zimowego, już w styczniu przystąpiono do robót przygotowawczych: usuwano drzewa i krzewy, wykonywane są drogi technologiczne, trwają roboty związane z przekładaniem mediów (gaz, teletechnika, energetyka), a także przygotowywane są platformy robocze, m.in. w miejscach, gdzie powstanie najdłuższa estakada o długości 1,6 km. Wykonano też wielkośrednicowe pale fundamentowe pod przejście dla zwierząt w Zalesiu.

– Realizacja inwestycji będzie miała istotną wartość dla ruchu osobowego i towarowego korzystającego z południowego fragmentu drogi S7, łączącego Kraków z Warszawą - stwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

GDDKiA podpisała porozumienie z Krakowem, które przewiduje przebudowę i tym samym udrożnienie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ok. 1 km. Przebudowa rozpocznie się od zjazdu z węzła Grębałów realizowanego w ramach budowy S7 w kierunku północno-wschodnim do ul. Bukszpanowej. Umożliwi to prawidłowe skomunikowanie tego obszaru miasta, upłynnienie potoków ruchu, a także optymalne wykorzystanie środków. Poprawią się też warunki ruchu drogowego w obszarze węzła Grębałów.

Północna obwodnica Krakowa S52

Na budowie północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 prace koncentrują się głównie na budowie obiektów inżynierskich, takich jak wiadukty i tunele. Powstaje odcinek o długości 12,5 km: dwujezdniowa droga ekspresowa z trzema pasami ruchu w każdym kierunku, na którą będzie można wjechać poprzez węzły: Modlnica (dobudowane zostaną cztery łącznice), Zielonki, Węgrzyce i Batowice. Trasa zostanie poprowadzona przez tunele w Zielonkach i Batowicach. Powstanie 27 obiektów mostowych, 4 km murów oporowych oraz 20 km dróg dojazdowych.

Obecnie w ramach zadania wykonywane są roboty żelbetowe na obiektach mostowych, a także ściany szczelinowe na budowie tunelu w Zielonkach. W budowanym tunelu w Batowicach trwa betonowanie płyty dennej tunelu. W związku z okresem zimowym realizowane są roboty drogowe związane ze wzmocnieniem podłoża oraz podbudowa w śladzie docelowym ul. Krakowskiej. W rejonie węzła Modlnica powstają ściany budynków Obwodu Utrzymania Drogi. Trwają również intensywne prace murarskie i żelbetowe.

Węzeł Mistrzejowice, z którym połączona zostanie północna obwodnica Krakowa, powstanie w ramach budowy odcinka S7 węzeł Widoma-Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta).

"Wciąż nie została podjęta decyzja w sprawie projektu węzła Mistrzejowice I oraz II. Ostateczny projekt węzła zatwierdzony zostanie po analizie przepustowości" - informuje ministerstwo infrastruktury.