Co z budową zbiorników dla Bieżanowa? Jeden wciąż stwarza problemy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Na Serafie i Malinówce trwa budowa zbiorników przeciwpowodziowych, które mają chronić m.in. rejon Bieżanowa przez podtopieniami. W ostatnich dniach Wody Polskie uzyskały korzystne rozstrzygnięcie w sprawie kolejnego już odwołania, ale to nie koniec problemów.

Pierwszy ze zbiorników został oddany do użytku w 2015 roku. To „suchy” zbiornik, co oznacza, że jest napełniany wodą tylko w czasie, kiedy wymaga tego sytuacja powodziowa. Docelowo mają powstać jeszcze cztery takie obiekty: Malinówka 1 o pojemności ok. 114 tys. m3 i powierzchni ok. 6,2 ha, Malinówka 2 o pojemności 49 tys. m3 i powierzchni 2,3 ha, Malinówka 3 o pojemności 56 tys. m3 i powierzchni 3,1 ha oraz Serafa 2 o pojemności ok. 43 tys. m3 i powierzchni ok. 2,4 ha.

Trzy blisko końca

Wody Polskie w sierpniu 2021 roku podpisały umowę z wykonawcą zbiorników Malinówka 1 i Malinówka 2. Pierwszy jest gotowy w 81 procentach – przeniesiona została linia wysokiego napięcia, przesunięto koryto potoku, zakończone są prace żelbetowe, zostały jeszcze do wykonania przede wszystkim prace ziemne czy montaż aparatury. Prace przy drugim zbiorniku są zaawansowane w 76% – trzeba było m.in. przełożyć instalację kanalizacyjną, teraz powstaje zapora czołowa. Zgodnie z umową, wykonawca ma zakończyć prace do maja.

Mniej więcej w podobnym okresie powinny się zakończyć prace przy zbiorniku Serafa 2, choć obecnie stan jego zaawansowania to dopiero 53%. Pracuje tam inny wykonawca, który podpisał umowę w lutym ubiegłego roku. Powinien skończyć już w lutym 2023, ale ze względu na trudne warunki atmosferyczne w II połowie ubiegłego roku Wody Polskie prowadziły z nim rozmowy o przedłużeniu terminu o trzy/cztery miesiące. Wśród wielu prac, które firma musi jeszcze wykonać, są nasadzenia zastępcze drzew i krzewów na terenie kąpieliska Bagry.

Ostatni pechowy

Ostatnie dni przyniosły dobrą wiadomość dla Wód Polskich w sprawie ostatniego z zespołu zbiorników, Malinówka 3. 12 stycznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podtrzymał wcześniejsze decyzje wydane dla inwestycji (chodziło o korzystną dla Wód Polskich zmianę zapisów decyzji środowiskowej i nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności).

To było już kolejne z listy odwołań w sprawie zbiornika Malinówka 3. Wcześniej zaskarżona była m.in. decyzja wodnoprawna, co również wymagało przekazania sprawy do Warszawy. W 2021 roku Wody Polskie organizowały nawet konferencje prasowe w sprawie tego zbiornika, alarmując, że z powodu różnych prób blokowania inwestycja jest zagrożona, co z kolei wpłynie na skuteczność wszystkich pozostałych, ponieważ zostały one zaprojektowane jako spójna całość.

Potrzebny nowy wykonawca

Rozstrzygnięcie sprzed kilku dni nie kończy bynajmniej problemów zbiornika Malinówka 3. Co prawda w sierpniu ubiegłego roku udało się podpisać umowę z wybranym wykonawcą i przekazać mu teren budowy, ale już w listopadzie Wody Polskie odstąpiły od tej umowy, podając jako powód niewywiązywanie się firmy ze zobowiązań. – Do tej pory wykonawca zrealizował część robót przygotowawczych obejmujących przygotowanie zaplecza budowy oraz wykonanie wycinki drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika. Obecnie trwają procedury związane z przejęciem terenu budowy – informuje Magdalena Gala z Wód Polskich. Efekt jest taki, że wkrótce ma zostać rozpisany przetarg na nowego wykonawcę prac.

To wszystko oznacza kolejne opóźnienie inwestycji, na którą mieszkańcy rejonu Bieżanowa czekają od lat. Według podawanych obecnie terminów docelowy efekt kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej, dzięki powstaniu zespołu pięciu ułożonych kaskadowo zbiorników, zostanie osiągnięty dopiero w drugiej połowie 2024 roku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieżanów-Prokocim