Covid opóźnia rozpoczęcie procesu mafii śmieciowej

fot. pixabay.com

Drugi raz nie udało się rozpocząć procesu 41 oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zamiast utylizować niebezpieczne odpady chemiczne, ukrywała je w miejscach do tego nieprzystosowanych. Sąd odroczył rozprawę z uwagi na zakażenie kilku osób koronawirusem.

Śledczy odkryli kilkadziesiąt nielegalnych składowisk na terenie pięciu województw i Czech. Skawińska spółka zarobiła na procederze ponad 20 mln złotych.

Tego typu działalność przestępcza łączyła się z pożarami składowisk, które występowały na terenie całego kraju w latach ubiegłych.

W 2018 roku powstał specjalny zespół prokuratorów, który miał się zająć tym zagadnieniem. Poseł Bogusław Sonik zapytał ministerstwo sprawiedliwości, jakie są efekty prac grupy.

Prokurator Krajowy Bogdan Świeczkowski odpowiedział, że „w ramach prac zespołu, w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej wprowadzony został stały, bieżący monitoring najpoważniejszych spraw dotyczących nielegalnego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz postępowań w sprawach dotyczących pożarów odpadów w miejscach ich magazynowania i składowania”.

Oprócz tego we wszystkich prokuraturach regionalnych i okręgowych ustanowieni zostali koordynatorzy, którzy zajmują się tego typu sprawami.

– Głównym założeniem prowadzenia koordynacji tej kategorii postępowań jest, poza podniesieniem poziomu prowadzenia postępowań przygotowawczych i zwiększeniem skuteczności ścigania przestępczości przeciwko środowisku – informuje Święczkowski.

– Na szczeblu prokuratur regionalnych i okręgowych przeprowadzane są sukcesywnie badania zasadności decyzji o umorzeniu śledztwa w przypadku spraw dotyczących nieodpowiedniego postępowania z odpadami niebezpiecznymi – stwierdza Prokurator Krajowy.

Obecnie działalność zespołu koncentruje się na monitorowaniu i koordynowaniu prowadzonych postępowań przygotowawczych. Jak informował w maju Główny Inspektor Sanitarny, w pierwszym kwartale tego roku zlokalizowano około 400 nielegalnych składowisk opadów, w tym toksycznych.

comments powered by Disqus