Izabela Biniek pozostanie dyrektorem Krakowskiego Forum Kultury

fot. Krakowskie Forum Kultury/Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto rozstrzygnęło konkurs na stanowisko dyrektora Krakowskiego Forum Kultury. Przez kolejne lata instytucją kierować będzie Izabela Biniek.

Do konkursu ogłoszonego w grudniu ubiegłego roku wpłynęły dwie oferty. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami komisja konkursowa w głosowaniu jawnym jednogłośnie stwierdziła, że najlepszą kandydatką jest Izabela Biniek. Przez ostatnie siedem lat to właśnie ona kierowała Krakowskim Forum Kultury.

− Pani Izabela Biniek przedstawiła interesujący autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Krakowskiego Forum Kultury na najbliższe lata, z uwzględnieniem zadań statutowych, związanych m.in. z ochroną i poszanowaniem dziedzictwa kulturowego historycznego centrum Krakowa, jak też opieką nad niematerialnym dziedzictwem i tradycjami miasta. Izabela Biniek odznacza się zdolnościami menedżerskimi oraz organizatorskimi, a także umiejętnościami i sukcesami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla instytucji – podkreśla Katarzyna Olesiak, przewodnicząca komisji.

Jak dodaje, Izabela Biniek przedstawiła model kierowania Krakowskim Forum Kultury i jego zespołem z uwzględnieniem stawianych przed dyrektorem wyzwań programowych, artystycznych, promocyjnych i zarządczych.

Wybór komisji został zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Zgodnie z przepisami wyłonionemu kandydatowi zostaną teraz przedstawione warunki organizacyjno-finansowe instytucji kultury.

Podpisanie umowy umożliwi ponowne powołanie Izabeli Biniek na stanowisko dyrektora Krakowskiego Forum Kultury.