Kamieniołom Libana pod ochroną [Rozmowa]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Trwają konsultacje dotyczące utworzenia użytku ekologicznego na terenie Kamieniołomu Libana w Podgórzu. O tym, co zasługuje tam na ochronę, rozmawiamy z Aleksandrą Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Jakub Drath, LoveKraków.pl: Użytek ekologiczny na terenie Kamieniołomu Libana brzmi jak radykalna zmiana planów. W 2019 roku miasto chwaliło się uzyskaniem dużego dofinansowania na inwestycje – miały powstać m.in. ścieżki, ścianki wspinaczkowe czy via ferrata. Teraz raczej sprawa zmierza w stronę wyciszenia tego miejsca i jego ochrony.

Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej: Objęcie Kamieniołomu Libana użytkiem ekologicznym to forma ochrony prawnej, która będzie nałożona na ten teren, by chronić to, co jest przyrodniczo cenne. Mówimy tu o miejscu poprzemysłowym, które dzięki naturalnej sukcesji stało się oazą bioróżnorodności na terenie miasta. Stąd decyzja o tym, by w taki sposób zagospodarować to miejsce, aby było ono dostępne dla mieszkańców – użytek ekologiczny tego nie wyklucza – ale równocześnie mieć pewność, że w odpowiedni sposób chronione jest to co tutaj najcenniejsze.

Czyli w pewnym sensie dobrze się stało, że dotacja przepadła?

Życie w mieście to ciągły kompromis. Są miejsca dedykowane bardziej aktywnej rekreacji, ale są też takie – i krakowianie ich potrzebują – gdzie można się wyciszyć, być blisko przyrody. Mimo że tak blisko centrum miasta, Kamieniołom Libana daje taką szansę. Spotykaliśmy się z mieszkańcami na spacerach przyrodniczych, gdzie botanicy, entomolodzy, chiropterolodzy oprowadzali po tym terenie i wspólnie go inwentaryzowaliśmy.

Czego się z tych badań dowiedzieliśmy? Czy wiemy o nim więcej, niż trzy lata temu?

To, co bardzo istotne, to różnorodność siedlisk, jakie tam się znajdują. Mówimy tu m.in. o zbiornikach wodnych na dnie kamieniołomu, które okresowo wypełniają się wodą i wysychają. Płazy i gady mają tam swoje miejsce bytowania i rozmnażania, m.in. kumak nizinny czy ropucha szara. Mamy ogromne bogactwo ważek, w tym rzadkich w Krakowie gatunków. Mówimy też o ścianach kamieniołomu, na których występuje roślinność ciepłolubna, i o niewielkich kompleksach leśnych. A na terenie całego kamieniołomu stwierdzono 286 gatunków roślin naczyniowych. Jak widać, ta różnorodność jest bardzo duża.

Oprócz cennej przyrody jest tam też sporo znacznie mniej cennych elementów, bo teren stał się składowiskiem. Czy przy okazji szykuje się sprzątanie?

My jako opiekun tego terenu staramy się, aby był on utrzymany w czystości. Ustanowienie użytku nakłada jeszcze obowiązki prawne w tej dziedzinie.

Niedawno ruszyły konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Prowadzi je Wydział Kształtowania Środowiska UMK. Czego można się spodziewać?

Dziś odbędzie się spotkanie online dla mieszkańców, podczas którego omawiany będzie plan objęcia tego terenu użytkiem ekologicznym. Mieszkańcy dowiedzą się, o jakim terenie mówimy, jaka powierzchnia planowana jest pod użytek. Do 18 lutego mają też możliwość wypowiedzenia się poprzez formularz i zgłoszenia swoich uwag. Myślę, że krakowianie znają ten teren i ich głos będzie miał duże znaczenie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze

Aktualności

Pokaż więcej