Kraków mówi „nie” zmianom w uchwale antysmogowej. Jest skarga do sądu

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na zmiany w uchwale antysmogowej dla Małopolski. Chodzi o wydłużenie czasu na wymianę tzw. kopciuchów do 30 kwietnia 2024 roku.

W skardze, złożonej do sądu 13 marca, władze miasta podkreślają, że wydłużenie terminu zakazu używania kotłów bezklasowych jest naruszeniem potrzeb krakowian w postaci prawa do życia w zdrowym środowisku.

Zmiany szkodliwe dla mieszkańców

Jak tłumaczą urzędnicy, wprowadzone przez Sejmik Województwa w ubiegłym roku zmiany w zapisie uchwały mogą skutkować narażeniem mieszkańców na długotrwałe oddychanie powietrzem złej jakości i przebywanie w ponadnormatywnych stężeniach szkodliwych dla zdrowia pyłów.

Wskazują też, że zmiana uchwały antysmogowej stoi w sprzeczności z unijnymi przepisami prawa. Zgodnie z obowiązująca dyrektywą CAFE (w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy) władze zobligowane są do podejmowania działań, mających na celu skrócenie okresu występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężeń pyłu PM10 w powietrzu.

Krakowscy urzędnicy zwracają także uwagę na wady prawne zmiany uchwały antysmogowej. Chodzi m.in. o pozbawienie Gminy Miejskiej Kraków uprawnienia do wyrażenia opinii na etapie przeprowadzania konsultacji społecznych oraz uznania jej za gminę niewłaściwą miejscowo.

W związku ze złożoną skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, miasto liczy, iż zmiana uchwały antysmogowej zostanie wyeliminowana z porządku prawnego poprzez stwierdzenie jej nieważności w całości.