Które żłobki będą miały wyższy standard?

fot. Mieszkaj w mieście/materiały prasowe

W 2021 roku na prace modernizacyjne w żłobkach Zarząd Inwestycji Miejskich będzie mógł wydać ponad cztery miliony złotych.

– W tym roku mamy do zrealizowania cztery tego typu projekty. Warunki opieki nad maluchami poprawią się dzięki temu w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20 przy ul. Okólnej 6, oraz w żłobkach samorządowych nr 25 przy ul. Ehrenberga 3 i nr 7 na os. Zielonym 28. Na 2021 rok zaplanowaliśmy też kontynuację prac modernizacyjnych w żłobku nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

W budynku żłobka przy ul. Okólnej planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wymianą pokrycia dachowego. Budynek żłobka przy ul. Ehrenberga zyska izolację przeciwwodną ścian fundamentowych oraz zmodernizowane będą instalacje: wodna i kanalizacyjna. Podobny zakres przewidziano w przypadku budynku na os. Zielonym, a także przy ul. Mazowieckiej 30a.

Każda z inwestycji ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Najpierw ogłoszone będą przetargi oraz wybrani zostaną wykonawcy.