Małopolska inspekcja kontroluje ważne drogi. Dziś świętują swoje 20-lecie

– Bezpieczeństwo na drogach jest celem polskiego rządu – przez budowę nowych dróg i szerokie inwestycje. Do tego niezbędny jest też sprzęt i wyposażenie – mówił dziś podczas obchodów 20-lecia Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego minister Andrzej Adamczyk.

W poniedziałek swoje 20-lecie świętowała Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Krakowie. Szef resortu infrastruktury mówił, że bezpieczeństwo na drogach jest celem polskiego rządu, ale na to nie składają się tylko inwestycje drogowe. Potrzebny jest sprzęt oraz wyposażenie Inspekcji Transportu Drogowego.

W ocenie Andrzeja Adamczyka, ITD jest najlepszą tego rodzaju służbą w Europie. – Gratuluję wszystkim, którzy wznieśli ją na wysoki poziom – podkreślił. – Dziękuję inspektorom w Małopolsce i w każdym województwie, że znakomicie wykorzystaliście ten czas, aby zmienić rzeczywistość transportową oraz świadomość właścicieli i kierowców. To państwa sukces – mówił do zebranych.

Przypomniał, że jako samorządowiec organizował spotkania z przedsiębiorcami. – Dziś i oni nie wyobrażają sobie braku Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy pełnią odpowiedzialną służbę na polskich drogach – powiedział szef resortu.

Małopolska inspekcja kontroluje dwie ważne drogi

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego stwierdził, że małopolski oddział pełni ważną rolę w kontrolach transportu ciężarowego. – W Małopolsce przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: autostrada A4 oraz droga ekspresowa S7. Dzięki ministrowi Adamczykowi ostatnio otworzyliśmy oddział w Miechowie, aby być bliżej i szybciej reagować na naganne zjawiska – mówił.

– Nowo powstały odział terenowy w Miechowie ma zapewnić nadzór transportem w północnej części województwa małopolskiego na szlaku komunikacyjnym DK7 i S7, na którym są zainstalowane systemy wag preselekcyjnych służących do eliminowania przeciążonych pojazdów i tym samym zapobiegania degradacji dróg oraz zapewnienia uczciwej konkurencji w przewozie drogowym. Dodatkowo pozwoli skrócić dojazd na punkty kontrolne rozmieszczone w północnej części Małopolski – mówił na początku października małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk.

Minister Andrzej Adamczyk
Minister Andrzej Adamczyk