Matura 2021 w Małopolsce. Na tym przedmiocie poległo najwięcej osób

Archiwum fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

26630 osób przystąpiło w tym roku do egzaminów maturalnych w Małopolsce. W naszym województwie zdało 78,1% piszących. Ponad 4,1 tys. maturzystów będzie mogło poprawić się w sierpniu, a za rok swoja szansę otrzyma blisko 1,7 tys. abiturientów.

Jak informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz  wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Odsetek osób, które zdały egzaminy z przedmiotów obowiązkowych był większy wśród absolwentów liceów (83,4%) niż techników (70,7%). Tylko 5% z „ogólniaków” będzie musiało czekać rok na ponowne przystąpienie do egzaminów. W przypadku techników było to 8,4% zdających.

Z językiem polskim (poziom podstawowo) poradziło sobie 93% abiturientów. Z matematyką (poziom podstawowym) było trochę gorzej i sukces może oblewać 82% zdających. Z językiem angielskim (ten język wybrało najwięcej osób – 26018) problemów nie miało 95% maturzystów.

Małopolanie zdawali również egzaminy z francuskiego (98% miało wynik pozytywny), hiszpańskiego (95%), niemieckiego (90%), rosyjskiego (97%) i włoskiego (100%).

Szczegóły są dostepnę na stronie OKE