Minister Adamczyk: Musieliśmy zerwać umowę z wykonawcą odcinka S7

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk fot. Krzysztof Kalinowski/Lovekrakow.pl

– Byliśmy zmuszeni odstąpić od kontraktu z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków Nowa Huta – Widoma, ponieważ nie dawał on rękojmi prawidłowego i terminowego wykonania robót – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W poniedziałek poinformowaliśmy, że krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zerwał kontrakt z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa: Salini). W ocenie agencji rządowej, był to efektem braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na tym odcinku drogi ekspresowej S7.

Lepiej rozstać się z wykonawcą wcześniej  

– Z naszego punktu widzenia lepiej jest rozstać się z wykonawcą wcześniej, gdy tylko pojawiają się wątpliwości co do możliwości wykonania przez niego zleconego zadania. Pozwala to na sprawniejsze przeprowadzenie inwentaryzacji i ogłoszenie przetargu na dokończenie, czy raczej w tym przypadku rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych – dodał szef resortu infrastruktury.

Jak informowała wczoraj GDDKiA, od przekazania placu w sierpniu 2020 r. aż do grudnia wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował niezbędnej liczby pracowników ani potrzebnego sprzętu. – Dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie – twierdzili przedstawiciele inwestora.

– Droga ekspresowa S7 jest drogą życia dla Małopolski. Połączy Podhale, Kraków, Warszawę i Trójmiasto. To ważne zadanie musi zostać wykonane przez rzetelnych, wiarygodnych partnerów biznesowych. Jestem przekonany, że następny wyłoniony w przetargu wykonawca drogi wylotowej z Krakowa w kierunku północnym doprowadzi do dnia, w którym pokonamy odcinek od nowohuckiego węzła drogowego do obwodnicy Słomnik bezpieczną i komfortową drogą ekspresową – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Minister zapewnia, że zerwanie kontraktu na budowę odcinka S7 nie ma żadnego związku z powstawaniem północnej obwodnicy Krakowa. Tę inwestycję realizuje terminowo turecka firma Gülermak.