Muzeum KL Plaszow. Jest konkurs na aranżację stałej wystawy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Muzeum KL Plaszow ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji stałej wystawy. Ekspozycja będzie się mieścić w dwóch lokalizacjach – w Szarym Domu i mającym powstać w przyszłości budynku Memoriału.

W marcu 2021 roku miasto i ministerstwo kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podpisały umowę o współprowadzeniu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow.

Prace inwestycyjne i przygotowanie stałej wystawy mają zająć 5 lat. Koszt powstania muzeum to prawie 50 mln zł. Ministerstwo i miasto zobowiązały się do końca 2025 roku przeznaczyć po 25 mln zł na jego realizację.

Muzeum obejmie prawie 40 hektarów i powstanie na gruntach należących do miasta, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i Skarbu Państwa.

Historia i losy więźniów na wystawach

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow (w organizacji) ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej stałej wystawy. Będzie się ona mieścić w dwóch lokalizacjach – Szarym Domu i mającym powstać w przyszłości budynku Memoriału.

W Memoriale, który powstanie przy ul. Kamieńskiego, znajdować się będzie historyczno-problemowa część wystawy stałej. Ekspozycja podzielona zostanie na tematy obejmujące najważniejsze wątki z historii obozu oraz działania na rzecz jego upamiętnienia podejmowane po 1945 roku.

Natomiast w Szarym Domu – na parterze i w piwnicy – będzie prezentowana ekspozycja poświęcona historii obozu i losom jego więźniów. Na piętrze jest planowana sala kontemplacji i stanowiska umożliwiające dostęp do zasobu Archiwum Cyfrowego KL Plaszow.

– Przedmiotem konkursu jest opracowanie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej. Wybrana praca konkursowa, w części lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie – informuje Jacek Stawiski z Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Dla autorów prac, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca – przewidziano nagrody pieniężne.

Prace konkursowe można składać do 26 listopada. Ogłoszenie wyników ma nastąpić 10 grudnia 2021 roku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze