Muzeum KL Plaszow. Miasto i minister kultury zapłacą po połowie

Teren dawnego obozu KL Plaszow fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto i ministerstwo kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podpisały umowę o współprowadzeniu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow. Prace inwestycyjne i przygotowanie stałej wystawy mają potrwać prawie 5 lat.

Umowa  podpisana między miastem a ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotrem Glińskim obowiązuje od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2051 roku.

Dokument zobowiązuje ministerstwo i miasto do finansowania bieżącej działalności instytucji i przeznaczenia do końca 2025 roku po 25 mln zł na realizację inwestycji.

Przyszłe muzeum obejmie prawie 40 hektarów i powstanie na gruntach należących do miasta, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i Skarbu Państwa.

Scenariusz i badania

Muzeum KL Plaszow zarządza Muzeum Krakowa, które w ramach przygotowań do utworzenia i uruchomienia instytucji zajęło się m.in. opracowaniem scenariusza przyszłego muzeum, jak i przeprowadzeniem badań archeologicznych na poobozowym terenie. Za działania zapłaciło miasto i resort kultury.

Od 1 stycznia 2021 roku prace nad upamiętnieniem kontynuuje już samodzielnie Muzeum KL Plaszow.

Trzy filary pamięci

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow powstaje w oparciu o trzy filary. Pierwszym z nich jest teren - autentyczny świadek cierpienia i śmierci ofiar, drugim – ekspozycja muzealna w Szarym Domu i w planowanym budynku Memoriału, trzecim natomiast edukacja i dialog.

– Projekt upamiętnienia zakłada pozostawienie terenu dawnego obozu w możliwie niezmienionym i autentycznym stanie, umieszczenie tablic informacyjnych i oznaczeń ważnych miejsc, takich jak masowe groby czy plac apelowy. Natomiast obok – przy ul. Kamieńskiego - powstanie nowy budynek muzealny, tzw. Memoriał, z wystawą stałą poświęconą historii KL Plaszow, a także parking i park. Wyremontowany zostanie też Szary Dom. Projekt nie przewiduje odtwarzania infrastruktury obozowej, jak również wznoszenia innych obiektów budowlanych w obszarze poobozowym – informuje w komunikacie ministerstwo kultury i sportu.

Według planów, prace inwestycyjne i przygotowanie stałej wystawy mają potrwać prawie 5 lat. Wstęp na teren poobozowy będzie bezpłatny.

Burzliwe konsultacje społeczne

Okoliczni mieszkańcy obawiają się utworzenia na tym terenie muzeum. Chodzi przede wszystkim o tłumy turystów, których według szacunków Muzeum Krakowa może odwiedzać rocznie pół miliona czy dewastację przyrody. Dlatego też proponowali, by na terenie dawnego obozu KL Plaszow utworzyć Park Pamięci.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze