Na ul. Na Błonie wróci ruch w dwóch kierunkach

Ruch jednokierunkowy na ul. Na Błonie ma związek z trwającą przebudową ul. Królowej Jadwigi fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Mieszkańców Bronowic zaniepokoiły plany dotyczące inwestycji drogowej w rejonie ul. Na Błonie. Miasto uspokaja, że żadne decyzje nie zapadną bez konsultacji.

W budżecie miasta na ten rok zapisana została kwota 50 tys. zł na koncepcję „przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Zygmunta Starego, ul. Na Błonie, ul. Filtrowej wraz ze skrzyżowaniami”. Jak pisze w interpelacji radny Łukasz Gibała, pojawienie się tego zapisu mieszkańcy tej okolicy przyjęli „z zaskoczeniem i obawami”.

Dwie kwestie

Obawy te miały dotyczyć m.in. tego, że planowana droga jest sprzeczna z obowiązującym planem miejscowym. – Fragment nowej drogi ma przebiegać po terenie zielonym, przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dolina Rudawy” pod publiczny ciąg pieszy (ozn. KDX.6) z dopuszczeniem tras rowerowych – pisze radny Gibała. Chodzi o połączenie pomiędzy ulicami Na Błonie a Zygmunta Starego, w rejonie ogródków działkowych.

– Co więcej, trudno nie mieć wrażenia, że planowana nowa inwestycja drogowa ma bezpośredni związek z budzącym olbrzymie kontrowersje tematem organizacji ruchu na ul. Na Błonie – ocenia radny. Zwraca uwagę na odpowiedź ZDMK na pismo radnego dzielnicy, w której napisano, że wprowadzenie tego zadania do budżetu miasta jest efektem „spotkań z mieszkańcami w sprawie realizacji robót na ul. Królowej Jadwigi” – który to remont był przyczyną wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Na Błonie.

Zdaniem Łukasza Gibały, wybudowanie drogi z wykorzystaniem procedury ZRID, z pominięciem zapisów planu, podważyłoby zaufanie mieszkańców do miasta – zwłaszcza że to właśnie na skutek wniosków mieszkańców zmieniono w planie projektowaną wcześniej drogę na ciąg pieszy.

Po remoncie powrót

W odpowiedzi prezydent ponownie podkreśla, że zadanie znalazło się w budżecie w wyniku spotkań z mieszkańcami. Zapewnia jednak, że „żadne decyzje dotyczące przyszłej organizacji ruchu na ul. Na Błonie nie zostaną podjęte bez wcześniejszego uzyskania stanowiska mieszkańców”. To oznacza, że również zadanie dotyczące przebudowy układu drogowego aktualnie nie będzie realizowane.

Po zakończeniu remontu ul. Królowej Jadwigi na ul. Na Błonie wróci wcześniejsza organizacja ruchu, a więc ruch dwukierunkowy. Z odpowiedzi wynika, że miasto nie wyklucza wersji z jednym kierunkiem, ale wymaga to konsultacji, a ich forma i zakres nie zostały jeszcze ustalone.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bronowice