Ochrona powietrza w skawińskiej elektrowni

Zdjęcie archiwalne, 2016 rok fot. Krzysztof Kalinowski

Elektrownia Skawina odnosi się do słów prof. Mirosława Zimnocha z AGH i zaprzecza temu, jakoby zatruwała powietrze nad Krakowem.

– Na wysokości 200 metrów zauważyliśmy potężny wzrost CO2. W tym czasie powietrze wiało dokładnie znad Skawiny w miejsce, gdzie lata balon. Ten wzrost zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla jest związany z emisjami z Elektrowni Skawina – powiedział prof. AGH Mirosław Zimnoch podczas konferencji prasowej p.t. „Latające laboratoria – krakowski i paryski balon”.

W środę, 29 września, grupa naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z krakowskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (PIB) zaprezentowała wyniki badań wpływu wiatru na stężenie zanieczyszczeń nad Krakowem, uzyskane z balonu widokowego, znajdującego się w pobliżu hotelu Forum, przy pomocy specjalistycznej aparatury przymocowanej do obiektu.

Wypowiedź prof. Zimnocha dotycząca Elektrowni Skawina była jedną z ciekawostek – stwierdził naukowiec – które odkryto w ramach przeprowadzonych badań na przełomie 2019 i 2020 roku. Prezentacja wyników odbyła się na podstawie świeżo opublikowanego artykułu ACP (doi.org/10.5194/acp-21-12113-2021).

Ochrona powietrza

Elektrownia Skawina przedstawiła swoje stanowisko dotyczące rzekomego zatruwania powietrza nad Krakowem. – Spółka spełnia wszelkie wymogi w zakresie emisji substancji do atmosfery oraz przeprowadziła szeroki zakres inwestycji, których celem było dostosowanie elektrowni do nowych, zaostrzonych wymogów ochrony środowiska oraz poprawy sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – informuje Sebastian Włodarski, rzecznik prasowy spółki CEZ Skawina.

Jak podaje przedstawiciel spółki, elektrownia wyposażona jest w wysokosprawną instalację odsiarczania spalin wraz z filtrami workowymi, w której zachodzi redukcja emisji dwutlenku siarki o ok. 95 proc. i pyłu o ok. 99,99 proc., a także innych zanieczyszczeń, takich jak chlor, fluor czy rtęć. Ponadtow ubiegłym roku Elektrownia Skawina oddała do eksploatacji nowoczesną instalację odazotowania spalin opartą na wysokosprawnej metodzie katalitycznego usuwania dwutlenku azotu.

– Dzięki realizacji tych inwestycji skawińska elektrownia spełnia wszystkie wymagania emisyjne, zarówno krajowe, jak i unijne, w tym wymagania najlepszych dostępnych technik dla dużych źródeł spalania paliw (tzw. konkluzji BAT). Można śmiało powiedzieć, że w zakresie urządzeń ochrony powietrza nie ma bardziej wyspecjalizowanych metod od tych zastosowanych w skawińskiej elektrowni – podsumowuje Sebastian Włodarski.

comments powered by Disqus