Od września rusza Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Nowy Park Kulturowy, obejmujący teren Kazimierza i Stradomia, zacznie funkcjonować od 1 września. Po tej dacie wszelkie nowe obiekty, takie jak tablice czy urządzenia reklamowe, będą musiały być dostosowane do przepisów uchwały.

Jeśli chodzi o elementy, które istnieją już na obszarze parku, nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie dodatkowych 12 miesięcy, czyli od 1 września 2023 roku.

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem zostanie utworzony na terenie Kazimierza, Stradomia oraz części lewobrzeżnych Bulwarów Wiślanych i rzeki Wisły wraz z obszarem Placu na Groblach. Jego łączna powierzchnia to 141 h.

Ograniczenia i zakazy

Uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem obejmuje przepisy regulujące m.in. funkcjonowanie ogródków gastronomicznych, prowadzenie robót budowlanych, działalność handlową i usługową czy przewóz osób za pomocą tzw. meleksów (max. 40 pojazdów).

W projekcie znalazły się także zasady dotyczące możliwości umieszczania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Dotyczy to również obiektów na barkach.

Lokale będę mogły umieścić tylko jedną tablicę informacyjną (szyld), choć przewidziane są wyjątki. Wprowadzony zostanie także zakaz wystawiania i oferowania do sprzedaży towarów przed budynkami usytuowanymi od strony przestrzeni publicznej oraz na elewacjach tych budynków. Odstępstwem są kwiaty, owoce, warzywa i książki.

Elewacje obiektów nie mogą być oklejone plakatami lub nosić śladów uprzednio zainstalowanych tablic czy urządzeń reklamowych. Zapis ten nie dotyczy graffiti.

Na terenie Parku Kulturowego będzie obowiązywać również zakaz instalowania anten, masztów i innych urządzeń technicznych na dachach oraz elewacjach w sposób widoczny z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej. Chodzi także o urządzenia nagłaśniające oraz klimatyzujące.

Funkcjonowanie ogródków gastronomicznych

W projekcie uchwały znalazły się też przepisy regulujące działalność food trucków oraz ogródków gastronomicznych.

– Wprowadzamy ograniczenia godzin ich funkcjonowania, tj. od niedzieli do czwartku w godz. 6–22, natomiast od piątku do soboty oraz w dniach poprzedzających dzień wolny od pracy w godz. 6–24 – wyjaśnia Tomasz Przybyło, kierownik Referatu ds. Parków Kulturowych.

W przypadku food trucków przewidziano możliwość lokalizacji tylko dwóch food truckowni: na rogu ul. Wawrzyńca i Wąskiej oraz na rogu ul. Jakuba i Ciemnej. Godziny funkcjonowania mają być takie same, jak w ogródkach gastronomicznych.

Więcej o ograniczeniach i zakazach w poniższym artykule.