Po prawie 30 latach kamienica na Kazimierzu wraca do miasta

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jak poinformował urząd miasta, po 28 latach starań udało się ostatecznie uregulować stan prawny Zajazdu Kazimierskiego przy ul. Krakowskiej. W sierpniu wojewoda zakończył postępowanie, co otwiera drogę do „drugiego życia” dla tej kamienicy.

W czerwcu 2021 roku minister finansów wydał decyzję, na którą Kraków czekał od 1998 roku. Decyzja ta stwierdza, że Skarb Państwa nabył nieruchomość przy ul. Krakowskiej 29 jako mienie objęte polsko-amerykańskim układem indemnizacyjnym z 1960 r. Jest to naturalna konsekwencja faktu przyznania dr. Kernerowi odszkodowania, co nastąpiło w 1964 r.

Po uprawomocnieniu się decyzji ministra finansów, możliwe stało się podjęcie postępowania przez wojewodę małopolskiego i zakończenie wszczętej przed laty sprawy. W sierpniu 2022 r. wojewoda zakończył postępowanie, co było ostatnim etapem regulacji stanu prawnego tej nieruchomości. Miasto jest już pewne swojej własności, co otwiera drogę do „drugiego życia” dla tej kamienicy. Więcej na temat historii tego obiektu znajdziecie na krakow.pl.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto