Propozycja zniesienia zakazu palenia drewnem w Krakowie. Sąd: o tym powinni zdecydować radni

Zapadł nieprawomocny wyrok, zgodnie z którym Sejmik Województwa Małopolskiego musi zająć się obywatelskim projektem, w którym znalazał się m.in. zapis dotyczący zniesienia zakazu spalania drewna na terenie Krakowa. Polski Alarm Smogowy ostrzega, że konsekwencje cofnięcia zakazu byłyby katastrofalne.

Jeden z komitetów dążących do rozmiękczenia uchwały antysmogowej złożył do sejmiku wojewódzkiego obywatelski projekt, który miał na celu wydłużenie o trzy lata możliwości stosowania bezklasowych pieców w Małopolsce i co ważniejsze – zniesienia zakazu palenia drewnem w Krakowie.

Projekt został złożony w grudniu 2021 roku, a później dołączono do niego 2,5 tys. podpisów poparcia. Jednak radni wojewódzcy nigdy się nim nie zajęli. Według skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego marszałek uznał, że podpisy zostały zebrane zbyt wcześnie (przed poinformowaniem komitetu przez przewodniczącego sejmiku o przyjęciu zawiadomienia), a sam projekt powinien być poddany konsultacjom społecznym.

Skrajnie formalistyczne podejście

Pod koniec lutego tego roku sąd administracyjny wydał wyrok, w którym ocenił działania władz wojewódzkich jako skrajnie formalistyczne. – Jeżeli złożony przez komitet inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały spełnia wymagania formalne stawiane takim projektom i do takiego projektu zostały dołączone formularze zawierające podpisy mieszkańców popierających projekt uchwały w liczbie nie mniejszej niż 1000, to takiemu projektowi należało nadać dalszy bieg – stwierdził WSA.

Sędziowie orzekli, że należało dopuścić projekt do procedowania, a ocenie merytorycznej zostałby poddany przez radnych sejmiku. Wtedy też mógłby zostać odrzucony (lub nie).

Sąd zobowiązał sejmik do procedowania projektu lub innej czynności rozstrzygającej w terminie do trzech miesięcy od zwrotu akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego projektu (co jeszcze nie nastąpiło).

Tu warto przypomnieć, że pod koniec września 2022 roku sejmik małopolski wydłużył czas używania bezklasowych kotłów w województwie do 1 maja 2024 roku, co pokrywało się z propozycją projektu obywatelskiego. Nowelizacja uchwały antysmogowej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o czym więcej poniżej:

Teraz urząd marszałkowski ma dwie możliwości: odwołać się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego albo poddać projekt pod głosowanie. Przed przyjęciem uchwały ostrzegają działacze antysmogowi.

– Propozycja ta oznaczałaby powrót kopciuchów do Krakowa. Efektem tego jest ryzyko gigantycznego smogu – ostrzega Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego. – Mimo znaczącej poprawy jakości powietrza w mieście, Kraków wciąż ma poważny problem z pyłami czy rakotwórczym benzo(a)pirenem. Dodanie nowych zanieczyszczeń całkowicie uniemożliwiłoby osiągnięcie standardów jakości powietrza obowiązujących w prawie – podkreśla Guła.