Radny Sławomir Pietrzyk zawieszony. „Wysoce niestosowne” zachowanie

– Z uwagi na potwierdzenie stawianych radnemu zarzutów, wstrzymałem wykonywanie obowiązków wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa przez Sławomira Pietrzyka – poinformował o wynikach prac komisji dyscyplinarnej Dominik Jaśkowiec, przewodniczący RMK.

– Komisja jednogłośnie uznała zachowanie radnego Sławomira Pietrzyka za "wysoce niestosowne", przyznając rację pani radnej [Alicji Szczepańskiej – red.]. Po otrzymaniu uzasadnienia w wersji pisemnej przekażę je do wiadomości opinii publicznej oraz skieruję do Komisji Głównej RMK – zakomunikował na profilu Facebook Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Pracownicy kancelarii RMK otrzymali polecenie służbowe nakazujące stawiennictwo przed komisją i złożenie bezstronnej relacji z przebiegu całego zdarzenia. – Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym wstrzymałem wykonywanie obowiązków wiceprzewodniczącego RMK przez radnego Sławomira Pietrzyka (m.in. reprezentowania rady na wszelkich spotkaniach, uroczystościach i delegacjach, prowadzenia obrad, udziału w pracach zespołów roboczych) – wyjaśnił Dominik Jaśkowiec.

Z uwagi na potwierdzenie stawianych radnemu zarzutów Sławomir Pietrzyk nie będzie wykonywał obowiązków wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

– Dziękuję. Świadkowie rozstrzygnęli sprawę i jestem im wdzięczna, że nie bali się powiedzieć prawdy – skwitowała radna Alicja Szczepańska.