Rondo na Jasnogórskiej do poprawy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Po zgłoszeniach od kierowców i przedstawicieli sąsiednich gmin urzędnicy zapowiedzieli korektę tymczasowego ronda na ul. Jasnogórskiej.

Tymczasowe rondo powstało na początku kwietnia, na skrzyżowaniu ulic Jasnogórskiej, Gaik i Ojcowskiej. Wyznaczono je za pomocą plastikowych elementów i malowania na jezdni.

Argumenty za utworzeniem ronda były dwa, ściśle ze sobą powiązane. Pierwszym była potrzeba ułatwienia wyjazdu z bocznych ulic, w tym przede wszystkim z ul. Gaik. Ma to związek z prowadzoną od ubiegłego roku przebudową fragmentu ul. Łokietka, między ulicami Kaczorówka i Na Zielonki. Przebudowywany odcinek zostanie zamknięty na czas kolejnego etapu prac, a ulica Gaik stanie się trasą objazdową.

Drugi argument dotyczy bezpieczeństwa. Kierowcy jadący na wprost ul. Jasnogórską rozwijali tam do tej pory duże prędkości, co oprócz samych trudności z wyjazdem z bocznych ulic prowadziło do wielu niebezpiecznych sytuacji. W kwietniu urzędnicy zwracali uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat doszło tam do ponad 50 wypadków i kolizji, a to tylko oficjalne dane ze zdarzeń zgłoszonych policji.

Korki przed rondem

Utworzenie ronda w tym kształcie, a więc z jednym pasem i zwężeniami do jednego pasa na ul. Jasnogórskiej, spowodowało jednak utrudnienia w ruchu. O ile kierowcy wyjeżdżający z bocznych ulic chwalą nowe rozwiązanie, o tyle ci korzystający z ul. Jasnogórskiej narzekają na korki – zarówno na odcinku w stronę centrum, jak i w stronę granicy miasta.

Przeciwko nowej organizacji ruchu wystąpiły w ostatnim czasie władze gminy Wielka Wieś. Rozmowy najwyraźniej odniosły skutek – w czwartek miasto ogłosiło, że planuje korektę ronda. Wcześniej jednak przeprowadzi potrzebne do tego pomiary.

– Mając na uwadze docierające głosy wszystkich użytkowników ruchu drogowego, a także przedstawicieli gmin ościennych, w tym Wielkiej Wsi, zostaną sprawdzone możliwości dostosowania infrastruktury obecnego, tymczasowego ronda, tak aby została ona poszerzona o dodatkową przestrzeń dla kierowców. Ułatwi to przejazd z jednoczesnym utrzymaniem bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. O wynikach przeprowadzonych analiz będziemy informować niezwłocznie po ich zakończeniu tj. w pierwszej połowie czerwca – czytamy w komunikacie miasta.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały